Sąd Rejonowy w Siedlcach

Na oryginale każdego z niżej publikowanych oświadczeń znajduje się własnoręczny podpis osoby składającej oświadczenie.

 1. SSR Magdalena Banasiuk (2016r.)
 2. SSR Magdalena Banasiuk (2017r.)
 3. SSR Magdalena Banasiuk (2018r.)
 4. SSR Magdalena Banasiuk (2019r.) - „zastrzeżone” nie podlega publikacji
 5. SSR Anna Boruta (2016r.)
 6. SSR Anna Boruta (2017r.)
 7. SSR Anna Boruta (2018r.)
 8. SSR Anna Boruta (2019r.) - „zastrzeżone” nie podlega publikacji
 9. SSR Monika Charatynowicz (2020r.) - w zw. z powołaniem
 10. SSR Agnieszka Chomiuk-Indraszczyk (2016r.)
 11. SSR Agnieszka Chomiuk-Indraszczyk (2017r.)
 12. SSR Agnieszka Chomiuk-Indraszczyk (2018r.)
 13. SSR Agnieszka Chomiuk-Indraszczyk (2019r.) - „zastrzeżone” nie podlega publikacji
 14. SSR Joanna Furmanek-Śnitko (2016r.)
 15. SSR Joanna Furmanek-Śnitko (2017r.)
 16. SSR Joanna Furmanek-Śnitko (2018r.)
 17. Starszy referendarz sądowy Ewa Gajda - Karpowicz (2019r.) - „zastrzeżone” nie podlega publikacji
 18. Referendarz Ewa Gajda-Karpowicz (2016r.)
 19. Referendarz sądowy Ewa Gajda-Karpowicz (2017r.)
 20. Referendarz sądowy Ewa Gajda-Karpowicz (2018r.)
 21. Starszy referendarz sądowy Izabela Gawrysiuk-Truskalska (2017r.)
 22. Starszy referendarz sądowy Izabela Gawrysiuk-Truskalska (2018r.)
 23. Starszy referendarz sądowy Izabela Gawrysiuk-Truskalska (2019r.) - „zastrzeżone” nie podlega publikacji
 24. Asesor Marta Gołębiowska (2016r.) - (w związku z objeciem stanowiska)
 25. Asesor sądowy Marta Gołębiowska (2017r.)
 26. Asesor sądowy Marta Gołębiowska (2018r.)
 27. Asesor sądowy Marta Gołębiowska (2019r.)
 28. Referendarz sądowy Marzena Grams (2017r.)
 29. Referendarz sądowy Marzena Grams (2018r.)
 30. Starszy referendarz sądowy Marzena Grams (2019r.) - „zastrzeżone” nie podlega publikacji
 31. Referendarz Rafał Guz (2016r.)
 32. Referendarz sądowy Tomasz Hajduk (2017r.)
 33. Starszy referendarz sądowy Tomasz Hajduk (2018r.)
 34. Starszy referendarz sądowy Tomasz Hajduk (2019r.) - „zastrzeżone” nie podlega publikacji
 35. SSR Małgorzata Hanisch (2016r.)
 36. SSR Małgorzata Hanisch (2017r.)
 37. SSR Monika Jaszczuk-Orzyłowska (2016r.)
 38. SSR Monika Jaszczuk-Orzyłowska (2017r.)
 39. SSR Monika Jaszczuk-Orzyłowska (2018r.)
 40. SSR Monika Jaszczuk-Orzyłowska (2019r.) - „zastrzeżone” nie podlega publikacji
 41. Referendarz Karolina Jąg-Czaplińska (2016r.)
 42. Referendarz sądowy Karolina Jąg-Czaplińska (2017r.)
 43. Referendarz sądowy Karolina Jąg-Czaplińska (2018r.)
 44. Referendarz sądowy Karolina Jąg-Czaplińska (2019r.) - „zastrzeżone” nie podlega publikacji
 45. SSR Urszula Karasek (2016r.)
 46. SSR Urszula Karasek (2017r.)
 47. SSR Urszula Karasek (2018r.)
 48. SSR Urszula Karasek (2019r.) - „zastrzeżone” nie podlega publikacji
 49. SSR Daniel Kędzia (2016r.)
 50. SSR Daniel Kędzia (2017r.)
 51. SSR Daniel Kędzia (2018r.)
 52. SSR Daniel Kędzia (2019r.)
 53. SSR Anita Kowalczyk-Makuła (2016r.)
 54. SSR Anita Kowalczyk-Makuła (2017r.)
 55. SSR Anita Kowalczyk-Makuła (2018r.)
 56. SSR Anita Kowalczyk-Makuła (2019r.) - „zastrzeżone” nie podlega publikacji
 57. Asesor sądowy Grzegorz Kurpiński (2020r.) - w zw. z mianowaniem – zastrzeżone
 58. SSR Krzysztof Lach (2016r.)
 59. SSR Krzysztof Lach (2017r.)
 60. SSR Krzysztof Lach (2018r.)
 61. SSR Krzysztof Lach (2019r.) - „zastrzeżone” nie podlega publikacji
 62. SSR Jarosław Makuła (2016r.)
 63. SSR Jarosław Makuła (2017r.)
 64. SSR Jarosław Makuła (2018r.)
 65. SSR Jarosław Makuła (2019r.) - „zastrzeżone” nie podlega publikacji
 66. Starszy referendarz sądowy Joanna Markowska (2017r.)
 67. Starszy referendarz sądowy Joanna Markowska (2018r.)
 68. Starszy referendarz sądowy Joanna Markowska (2019r.) - „zastrzeżone” nie podlega publikacji
 69. Referendarz sądowy Joanna Matusik-Wojewódzka (2017r.)
 70. Referendarz sądowy Joanna Matusik-Wojewódzka (2018r.)
 71. Referendarz sądowy Joanna Matusik-Wojewódzka (2019r.) - „zastrzeżone” nie podlega publikacji
 72. SSR Paweł Mądry (2016r.)
 73. SSR Paweł Mądry (2017r.)
 74. SSR Paweł Mądry (2018r.)
 75. SSR Paweł Mądry (2019r.) - „zastrzeżone” nie podlega publikacji
 76. SSR Wojciech Michalak (2016r.)
 77. SSR Wojciech Michalak (2017r.)
 78. SSR Wojciech Michalak (2018r.)
 79. SSR Robert Nowotniak (2016r.)
 80. SSR Robert Nowotniak (2017r.)
 81. SSR Robert Nowotniak (2018r.)
 82. SSR Robert Nowotniak (2019r.) - „zastrzeżone” nie podlega publikacji
 83. SSR Joanna Nowowiejska-Maciejewska (2016r.)
 84. SSR Joanna Nowowiejska-Maciejewska (2017r.)
 85. SSR Joanna Nowowiejska-Maciejewska (2018r.)
 86. SSR Joanna Nowowiejska-Maciejewska (2019r.) - „zastrzeżone” nie podlega publikacji
 87. Starszy referendarz sądowy Małgorzata Okurowska (2017r.)
 88. Starszy referendarz sądowy Małgorzata Okurowska (2018r.)
 89. Starszy referendarz sądowy Małgorzata Okurowska (2019r.) - „zastrzeżone” nie podlega publikacji
 90. Referendarz sądowy Marcin Olchowski (2019r.) - (w zw. z mianowaniem)
 91. Referendarz sądowy Marcin Olchowski (2019r.) - „zastrzeżone” nie podlega publikacji
 92. Referendarz sądowy Ewa Osińska (2017r.)
 93. Referendarz sądowy Ewa Osińska (2018r.)
 94. Starszy referendarz sądowy Ewa Osińska (2019r.) - „zastrzeżone” nie podlega publikacji
 95. SSR Agnieszka Otulak-Centkowska (2016r.)
 96. SSR Agnieszka Otulak-Centkowska (2017r.)
 97. SSR Agnieszka Otulak-Centkowska (2018r.)
 98. SSR Agnieszka Otulak-Centkowska (2019r.) - „zastrzeżone” nie podlega publikacji
 99. SSR Joanna Pawlik-Borkowska (2016r.)
 100. SSR Joanna Pawlik-Borkowska (2017r.)
 101. SSR Joanna Pawlik-Borkowska (2018r.)
 102. SSR Joanna Pawlik-Borkowska (2019r.) - „zastrzeżone” nie podlega publikacji
 103. SSR Krzysztof Pawlukowski (2016r.)
 104. SSR Krzysztof Pawlukowski (2017r.)
 105. SSR Krzysztof Pawlukowski (2018r.)
 106. SSR Krzysztof Pawlukowski (2019r.) - „zastrzeżone” nie podlega publikacji
 107. SSR Anna Popowska (2018r.)
 108. SSR Anna Popowska (2019r.) - „zastrzeżone” nie podlega publikacji
 109. Referendarz sądowy Jarosław Rabek (2017r.)
 110. Referendarz sądowy Jarosław Rabek (2018r.)
 111. Referendarz sądowy Jarosław Rabek (2019r.) - „zastrzeżone” nie podlega publikacji
 112. SSR Ewa Romańczuk (2016r.) - (w związku z przejściem w stan spoczynku)
 113. SSR Ewa Romańczuk (2016r.)
 114. Starszy referendarz sądowy Małgorzata Rzążewska (2017r.)
 115. Starszy referendarz sądowy Małgorzata Rzążewska (2018r.)
 116. Starszy referendarz sądowy Małgorzata Rzążewska (2019r.) - „zastrzeżone” nie podlega publikacji
 117. SSR Małgorzata Semeniuk (2016r.)
 118. SSR Małgorzata Semeniuk (2017r.)
 119. SSR Małgorzata Semeniuk (2018r.)
 120. SSR Małgorzata Semeniuk (2019r.) - „zastrzeżone” nie podlega publikacji
 121. Starszy referendarz sądowy Anna Sobieszczańska (2016r.)
 122. Starszy referendarz sądowy Anna Sobieszczańska (2017r.)
 123. Starszy referendarz sądowy Anna Sobieszczańska (2018r.)
 124. Starszy referendarz sądowy Anna Sobieszczańska (2019r.) - „zastrzeżone” nie podlega publikacji
 125. Starszy referendarz sądowy Bernard Starosielec (2017r.)
 126. Starszy referendarz sądowy Bernard Starosielec (2018r.)
 127. Starszy referendarz sądowy Bernard Starosielec (2019r.) - „zastrzeżone” nie podlega publikacji
 128. Referendarz Bogumił Stopniak (2016r.)
 129. Referendarz sądowy Bogumił Stopniak (2017r.)
 130. Referendarz sądowy Bogumił Stopniak (2018r.)
 131. Referendarz sądowy Bogumił Stopniak (2019r.)
 132. Referendarz Agnieszka Strus (2016r.)
 133. Referendarz sądowy Agnieszka Strus (2017r.)
 134. Referendarz sądowy Agnieszka Strus (2018r.)
 135. Referendarz sądowy Agnieszka Strus (2019r.) - „zastrzeżone” nie podlega publikacji
 136. Asesor Hubert Szczepaniak (2016r.) - (w związku z objęciem stanowiska)
 137. Asesor sądowy Hubert Szczepaniak (2017r.)
 138. Asesor sądowy Hubert Szczepaniak (2018r.)
 139. Asesor sądowy Hubert Szczepaniak (2019r.) - „zastrzeżone” nie podlega publikacji
 140. SSR Agnieszka Tomasiewicz-Celińska (2016r.)
 141. SSR Agnieszka Tomasiewicz-Celińska (2017r.)
 142. SSR Agnieszka Tomasiewicz-Celińska (2018r.)
 143. SSR Agnieszka Tomasiewicz-Celińska (2019r.) - „zastrzeżone” nie podlega publikacji
 144. SSR Sylwia Uszyńska (2018r.)
 145. SSR Grzegorz Uszyński (2016r.)
 146. SSR Grzegorz Uszyński (2017r.)
 147. SSR Grzegorz Uszyński (2018r.)
 148. SSR Grzegorz Uszyński (2019r.) - „zastrzeżone” nie podlega publikacji
 149. Referendarz Grzegorz Uziębło (2016r.)
 150. Referendarz sądowy Grzegorz Uziębło (2017r.)
 151. Starszy referendarz sądowy Grzegorz Uziębło (2018r.)
 152. Starszy referendarz sądowy Grzegorz Uziębło (2019r.) - „zastrzeżone” nie podlega publikacji
 153. SSR Joanna Wardak (2016r.)
 154. SSR Joanna Wardak (2017r.)
 155. SSR Joanna Wardak (2018r.)
 156. SSR Joanna Wardak (2019r.) - „zastrzeżone” nie podlega publikacji
 157. SSR Jolanta Warsz (2016r.)
 158. SSR Jolanta Warsz (2017r.)
 159. SSR Jolanta Warsz (2018r.)
 160. SSR Jolanta Warsz (2019r.) - „zastrzeżone” nie podlega publikacji
 161. SSR Aneta Wieladek-Oniszk (2016r.)
 162. SSR Aneta Wielądek (2017r.)
 163. SSR Aneta Wielądek (2018r.)
 164. SSR Aneta Wielądek (2019r.) - „zastrzeżone” nie podlega publikacji
 165. SSR Iwona Więckiewicz (2016r.)
 166. SSR Iwona Więckiewicz (2017r.)
 167. SSR Iwona Więckiewicz (2018r.)
 168. SSR Iwona Więckiewicz (2019r.)
 169. Asesor Angelika Wolak (2016r.) - (w związku z objeciem stanowiska)
 170. Asesor sądowy Angelika Wolak (2017r.)
 171. Asesor sądowy Angelika Wolak (2018r.)
 172. Asesor sądowy Angelika Wolak (2019r.) - „zastrzeżone” nie podlega publikacji
 173. SSR Paweł Zaniewicz (2016r.)
 174. SSR Paweł Zaniewicz (2017r.)
 175. SSR Paweł Zaniewicz (2018r.)
 176. SSR Paweł Zaniewicz (2019r.) - „zastrzeżone” nie podlega publikacji
 177. Starszy referendarz sądowy Agata Zielińska (2017r.)
 178. Starszy referendarz sądowy Agata Zielińska (2018r.)
 179. Starszy referendarz sądowy Agata Zielińska (2019r.) - „zastrzeżone” nie podlega publikacji
 180. SSR Aneta Żyłka (2016r.)
 181. SSR Aneta Żyłka (2017r.)
 182. SSR Aneta Żyłka (2018r.)
 183. SSR Aneta Żyłka (2019r.) - „zastrzeżone” nie podlega publikacji