Sąd Rejonowy w Kozienicach

Na oryginale każdego z niżej publikowanych oświadczeń znajduje się własnoręczny podpis osoby składającej oświadczenie.

 1. Referendarz Artur Błazik (2016r.)
 2. Referendarz sądowy Artur Błazik (2017r.)
 3. Referendarz sądowy Artur Błazik (2018r.)
 4. Referendarz sądowy Artur Błazik (2019r.)
 5. SSR Krzysztof Destoński (2016r.)
 6. SSR Krzysztof Destoński (2017r.)
 7. SSR Aneta Figura (2016r.)
 8. SSR Aneta Figura (2017r.)
 9. SSR Aneta Figura (2018r.)
 10. SSR Aneta Figura (2019r.)
 11. SSR Beata Fikus (2016r.)
 12. SSR Beata Fikus (2017r.)
 13. SSR Beata Fikus (2018r.)
 14. SSR Beata Fikus (2019r.)
 15. SSR Magdalena Luśtyk-Baranowska (2017r.)
 16. SSR Magdalena Luśtyk-Baranowska (2018r.)
 17. SSR Magdalena Luśtyk-Baranowska (2019r.)
 18. SSR Magdalena Luśtyk-Barańska (2016r.)
 19. SSR Michał Mańkowski (2016r.)
 20. SSR Michał Mańkowski (2017r.)
 21. SSR Michał Mańkowski (2018r.)
 22. SSR Michał Mańkowski (2019r.)
 23. Referendarz Joanna Michalska (2016r.)
 24. Referendarz sądowy Joanna Michalska (2017r.)
 25. Starszy referendarz sądowy Joanna Michalska (2018r.)
 26. Starszy referendarz sądowy Joanna Michalska (2019r.)
 27. SSR Anna Miłosz (2016r.)
 28. SSR Anna Miłosz (2017r.)
 29. SSR Anna Miłosz (2018r.)
 30. SSR Anna Miłosz (2019r.)
 31. SSR Marek Nowakowski (2016r.)
 32. SSR Marek Nowakowski (2017r.)
 33. SSR Marek Nowakowski (2018r.)
 34. SSR Marek Nowakowski (2019r.)
 35. SSR Krzysztof Piaseczny (2016r.)
 36. SSR Krzysztof Piaseczny (2017r.)
 37. SSR Krzysztof Piaseczny (2018r.)
 38. SSR Krzysztof Piaseczny (2019r.)
 39. SSR Lech Wiśniewsk (2018r.) - ( w zwiazku z przejściem w stan spoczynku)
 40. SSR Lech Wiśniewski (2016r.)
 41. SSR Lech Wiśniewski (2017r.)
 42. SSR Lech Wiśniewski (2018r.)
 43. SSR Marcin Wronka (2016r.)
 44. SSR Marcin Wronka (2017r.)
 45. SSR Marcin Wronka (2018r.)
 46. SSR Marcin Wronka (2019r.)
 47. Starszy referendarz sądowy Barbara Wysmolińska – Paciorek (2016r.)
 48. Starszy referendarz sądowy Barbara Wysmolińska-Paciorek (2017r.)
 49. Starszy referendarz sądowy Barbara Wysmolińska-Paciorek (2018r.)
 50. Starszy referendarz sądowy Barbara Wysmolińska-Paciorek (2019r.)