Zamówienia publiczne strona BIP

Wpis archiwalny

Zaproszenie do składania ofert na Dostawę sprzętowych etokenów USB o funkcjonalności SmartCard, producenta Thales, model SAFENET 5110+ w ilości 65 szt. oraz udzielenie lub zapewnienie udzielenia na czas nieoznaczony 65 niezbędnych licencji oprogramowania SafeNet Authentication Client(SAC)

Data publikacji: 03.12.2020
Pokaż metrykę
Podmiot odpowiedzialny: Sąd Apelacyjny w Lublinie
Wytworzył: Kierownik Oddziału Informatycznego - Piotr Sawa
Wprowadził: Rafał Kura
Dokument z dnia: 09-12-2020
Publikacja w dniu: 09-12-2020
Powód zmiany: Aktualizacja treści komunikatu
Podmiot odpowiedzialny: Sąd Apelacyjny w Lublinie
Wytworzył: Kierownik Oddziału Informatycznego - Piotr Sawa
Wprowadził: Piotr Zmysłowski
Dokument z dnia: 08-12-2020
Publikacja w dniu: 08-12-2020
Powód zmiany: Aktualizacja treści komunikatu
Podmiot odpowiedzialny: Sąd Apelacyjny w Lublinie
Wytworzył: Kierownik Oddziału Informatycznego - Piotr Sawa
Wprowadził: Piotr Zmysłowski
Dokument z dnia: 03-12-2020
Publikacja w dniu: 03-12-2020
Powód zmiany: Utworzenie komunikatu