Zamówienia publiczne strona BIP

Dostawa aparatów do telefonii komórkowej oraz tabletów na rzecz sądów powszechnych z obszaru apelacji lubelskiej

Nr postepowania: Zp 2130-266/20 – postępowanie o wartości zamówienia poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.

 

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że z uwagi na fakt, że Zamawiający w niniejszym postepowaniu dopuścił również składanie ofert w formie elektronicznej, postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem Portalu e-Usług SMART PZP pod adresem: https://ezamowienia.ms.gov.pl/

 

Dedykowany link do przedmiotowego postepowania: https://ezamowienia.ms.gov.pl/czs/public/postepowanie?postepowanie=10558404

 

Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego i złożyć ofertę w formie elektronicznej, musi posiadać konto na Portalu. Wykonawca posiadający konto ma dostęp do formularzy: złożenia, wycofania oferty lub wniosku oraz do formularzy do komunikacji. Szczegółowa instrukcja użytkownika wykonawcy Portalu dostępna jest na stronie Portalu: https://ezamowienia.ms.gov.pl/ w zakładce e-learning.

 

Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego i złożyć ofertę w formie papierowej nie musi posiadać konta na Portalu, bowiem dostęp do całej dokumentacji postępowania znajdującej się na Portalu nie wymaga posiadania takiego konta.

 

Data publikacji: 28.10.2020
Pokaż metrykę
Podmiot odpowiedzialny: Sąd Apelacyjny w Lublinie
Wytworzył: Specjalista ds. zamówień publicznych - Patrycja Parczewska
Wprowadził: Piotr Zmysłowski
Dokument z dnia: 28-10-2020
Publikacja w dniu: 28-10-2020
Powód zmiany: Utworzenie komunikatu