Sąd Apelacyjny w Lublinie

Na oryginale każdego z niżej publikowanych oświadczeń znajduje się własnoręczny podpis osoby składającej oświadczenie.

 1. SSA Ewa Bazelan (2017r.)
 2. SSA Ewa Bazelan (2018r.)
 3. SSA Ewa Bazelan (2019r.)
 4. SSA Elzbieta Czaja (2018r.)
 5. SSA Elżbieta Czaja (2016r.)
 6. SSA Elżbieta Czaja (2017r.)
 7. SSA Elżbieta Czaja (2019r.)
 8. SSA Piotr Czerski (2019r.)
 9. SSA Jerzy Daniluk (2019r.)
 10. SSA Barbara du Chateau (2016r.)
 11. SSA Barbara du Chateau (2017r.)
 12. SSA Barbara du chateau (2018r.)
 13. SSA Barbara du Chateau (2019r.)
 14. SSA Elzbieta Gawda (2018r.)
 15. SSA Elżbieta Gawda (2016r.)
 16. SSA Elżbieta Gawda (2017r.)
 17. SSA Elżbieta Gawda (2019r.)
 18. SSA Elżbieta Gawda (2019r.) - w zw. z przejściem w stan spoczynku
 19. SSA Zbigniew Grzywaczewski (2016r.)
 20. SSA Zbigniew Grzywaczewski (2016r.)
 21. SSA Barbara Hejwowska (2016r.)
 22. SSA Barbara Hejwowska (2017r.) - (w związku z przejściem w stan spoczynku)
 23. SSA Barbara Hejwowska (2017r.)
 24. SSA Grazyna Jakubowska (2018r.)
 25. SSA Grażyna Jakubowska (2016r.)
 26. SSA Grażyna Jakubowska (2017r.)
 27. SSA Grażyna Jakubowska (2019r.)
 28. SSA Elżbieta Jóźwiakowska (2016r.)
 29. SSA Elżbieta Jóźwiakowska (2017r.)
 30. SSA Elżbieta Jóźwiakowska (2018r.)
 31. SSA Elżbieta Jóźwiakowska (2019r.)
 32. SSA Agnieszka Jurkowska-Chocyk (2019r.)
 33. SSA Andrzej Kaczmarek (2016r.)
 34. SSA Andrzej Kaczmarek (2017r.) - (w związku z przejściem w stan spoczynku)
 35. SSA Andrzej Kaczmarek (2017r.)
 36. SSA Magdalena Kuczyńska (2016r.)
 37. SSA Magdalena Kuczyńska (2017r.)
 38. SSA Magdalena Kuczyńska (2018r.)
 39. SSA Magdalena Kuczyńska (2019r.)
 40. SSA Tomasz Lebowa (2019r.)
 41. SSA Lech Lewicki (2016r.)
 42. SSA Lech Lewicki (2017r.)
 43. SSA Lech Lewicki (2018r.)
 44. SSA Lech Lewicki (2019r.)
 45. SSA Walentyna Łukomska_Drzymala (2018r.)
 46. SSA Walentyna Łukomska-Drzymała (2016r.)
 47. SSA Walentyna Łukomska-Drzymała (2017r.)
 48. SSA Walentyna Łukomska-Drzymała (2019r.)
 49. SSA Barbara Mazurkiewicz -Nowikowska (2016r.)
 50. SSA Barbara Mazurkiewicz_Nowikowska (2018r.)
 51. SSA Barbara Mazurkiewicz-Nowikowsk (2020r.) - w zw. z przejściem w stan spoczynku
 52. SSA Barbara Mazurkiewicz-Nowikowska (2017r.)
 53. SSA Barbara Mazurkiewicz-Nowikowska (2019r.)
 54. SSA Jacek Michalski (2016r.)
 55. SSA Jacek Michalski (2017r.)
 56. SSA Jacek Michalski (2018r.)
 57. SSA Jacek Michalski (2019r.)
 58. SSA Ewa Mierzejewska (2016r.)
 59. SSA Ewa Mierzejewska (2017r.)
 60. SSA Ewa Mierzejewska (2018r.)
 61. SSA Ewa Mierzejewska (2019r.)
 62. SSA Danuta Mietlicka (2016r.)
 63. SSA Danuta Mietlicka (2017r.)
 64. SSA Danuta Mietlicka (2017r.) - (w związku z przejściem w stan spoczynku)
 65. SSA Danuta Mietlicka (2018r.)
 66. SSA Danuta Mietlicka (2019r.) - w stanie spoczynku p.f. wizytatora
 67. SSA Mariusz Mloczkowski (2018r.)
 68. SSA Mariusz Młoczkowski (2016r.)
 69. SSA Mariusz Młoczkowski (2017r.)
 70. SSA Mariusz Młoczkowski (2019r.)
 71. SSA Jerzy Nawrocki (2016r.)
 72. SSA Jerzy Nawrocki (2017r.)
 73. SSA Jerzy Nawrocki (2018r.)
 74. SSA Jerzy Nawrocki (2019r.)
 75. SSA Bozena Oworuszko (2018r.)
 76. SSA Bożena Oworuszko (2016r.)
 77. SSA Bożena Oworuszko (2017r.)
 78. SSA Bożena Oworuszko (2019r.)
 79. SSA Malgorzata Pasek (2018r.)
 80. SSA Małgorzata Pasek (2016r.)
 81. SSA Małgorzata Pasek (2017r.)
 82. SSA Małgorzata Pasek (2019r.)
 83. SSA Elżbieta Patrykiejew (2016r.)
 84. SSA Elżbieta Patrykiejew (2017r.)
 85. SSA Elżbieta Patrykiejew (2017r.) - (w związku z przejściem w stan spoczynku)
 86. SSA Elżbieta Patrykiejew (2018r.)
 87. SSA Elżbieta Patrykiejew (2019r.) - w stanie spoczynku pełn. funkcję wizytatora
 88. SSA Agnieszka Pawłowska (2019r.)
 89. SSA Leszek Pietraszko (2016r.)
 90. SSA Leszek Pietraszko (2017r.)
 91. SSA Leszek Pietraszko (2018r.)
 92. SSA Leszek Pietraszko (2019r.)
 93. SSA Ewa Popek (2016r.)
 94. SSA Ewa Popek (2017r.)
 95. SSA Ewa Popek (2018r.)
 96. SSA Ewa Popek (2019r.)
 97. SSA Bogdan Radomski (2016r.)
 98. SSA Bogdan Radomski (2017r.)
 99. SSA Bogdan Radomski (2018r.)
 100. SSA Bogdan Radomski (2019r.)
 101. SSA Małgorzata Rokicka_Radoniewicz (2018r.)
 102. SSA Małgorzata Rokicka-Radoniewicz (2016r.)
 103. SSA Małgorzata Rokicka-Radoniewicz (2017r.)
 104. SSA Małgorzata Rokicka-Radoniewicz (2019r.)
 105. SSA Małgorzata Julia Rokicka-Radoniewicz (2020r.) - (w związku z przejściem w stan spoczynku)
 106. SSA Jerzy Sieklucki (2019r.) - w związku z powołaniem
 107. SSA Beata Siewielec (2016r.)
 108. SSA Beata Siewielec (2017r.)
 109. SSA Beata Siewielec (2018r.)
 110. SSA Beata Siewielec (2019r.)
 111. SSA Marek Siwek (2017r.)
 112. SSA Marek Siwek (2018r.) - (w związku z opuszczeniem urzędu na stanowisku sędziego sądu powszechnego (Przejście do SN))
 113. SSA Krystyna Smaga (2016r.)
 114. SSA Krystyna Smaga (2017r.)
 115. SSA Krystyna Smaga (2017r.) - (w związku z przejściem w stan spoczynku)
 116. SSA Alicja Surdy (2016r.)
 117. SSA Alicja Surdy (2017r.)
 118. SSA Alicja Surdy (2017r.) - (w związku z przejściem w stan spoczynku)
 119. SSA Mariusz Tchórzewski (2019r.)
 120. SSA Jolanta Terlecka (2016r.)
 121. SSA Jolanta Terlecka (2017r.)
 122. SSA Jolanta Terlecka (2018r.)
 123. SSA Jolanta Terlecka (2019r.)
 124. SSA Bohdan Tracz (2016r.)
 125. SSA Bohdan Tracz (2016r.)
 126. SSA Cezary Wojcik (2018r.)
 127. SSA Cezary Wójcik (2016r.)
 128. SSA Cezary Wójcik (2017r.)
 129. SSA Cezary Wójcik (2019r.)
 130. SSA Cezary Wójcik (2020r.) - (w związku z przejściem w stan spoczynku)
 131. SSA Wojciech Zareba (2018r.)
 132. SSA Wojciech Zaręba (2016r.)
 133. SSA Wojciech Zaręba (2017r.)
 134. SSA Wojciech Zaręba (2019r.)