Aktualności strona BIP

Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie

Informujemy, że Ministerstwo Sprawiedliwości udostępniło stronę internetową dotyczącą przeciwdziałania przemocy w rodzinie, na której zamieszczone są  m.in.  materiały informacyjne, akty prawne, numery telefonów i adresy  placówek świadczących pomoc

więcej na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości

Poniżej bazy danych instytucji, osób nadzorujących lub koordynujących działania poszczególnych służb  wykonujących zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

 

  1. Ośrodki Pomocy Społecznej - województwo lubelskie
  2. Wykaz organizacji pozarządowych świadczących usługi dla osób i rodzin dotknietych przemocą w rodzinie
  3. Zespoły interdyscyplinarne - baza teleadresowa
  4. Rejestr jednostek specjalistycznego poradnictwa na terenie województwa lubelskiego
  5. Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie - województwo lubelskie
Data publikacji: 27.02.2015
Pokaż metrykę
Podmiot odpowiedzialny: Sąd Apelacyjny w Lublinie
Wytworzył: Kierownik Oddziału Administracyjnego - Agnieszka Rejmak-Kozak
Wprowadził: Rafał Kura
Dokument z dnia: 13-07-2020
Publikacja w dniu: 13-07-2020
Powód zmiany: Aktualizacja treści komunikatu
Podmiot odpowiedzialny: Sąd Apelacyjny w Lublinie
Wytworzył: Kierownik Oddziału Administracyjnego - Agnieszka Rejmak-Kozak
Wprowadził: Agnieszka Duklewska
Dokument z dnia: 13-07-2018
Publikacja w dniu: 13-07-2018
Powód zmiany: Aktualizacja treści komunikatu
Podmiot odpowiedzialny: Sąd Apelacyjny w Lublinie
Wytworzył: Kierownik Oddziału Administracyjnego - Barbara Kasprzak
Wprowadził: Sławomir Waśkowicz
Dokument z dnia: 12-01-2017
Publikacja w dniu: 12-01-2017
Powód zmiany: Aktualizacja treści komunikatu
Podmiot odpowiedzialny: Sąd Apelacyjny w Lublinie
Wytworzył: Kierownik Oddziału Administracyjnego - Barbara Kasprzak
Wprowadził: Sławomir Waśkowicz
Dokument z dnia: 12-01-2017
Publikacja w dniu: 12-01-2017
Powód zmiany: Aktualizacja treści komunikatu
Podmiot odpowiedzialny: Sąd Apelacyjny w Lublinie
Wytworzył: Kierownik Oddziału Administracyjnego - Barbara Kasprzak
Wprowadził: Sławomir Waśkowicz
Dokument z dnia: 12-11-2015
Publikacja w dniu: 12-11-2015
Powód zmiany: Aktualizacja treści komunikatu
Podmiot odpowiedzialny: Sąd Apelacyjny w Lublinie
Wytworzył: Kierownik Oddziału Administracyjnego - Barbara Kasprzak
Wprowadził: Sławomir Waśkowicz
Dokument z dnia: 06-10-2015
Publikacja w dniu: 06-10-2015
Powód zmiany: Aktualizacja treści komunikatu
Podmiot odpowiedzialny: Sąd Apelacyjny w Lublinie
Wytworzył: Kierownik Oddziału Administracyjnego - Barbara Kasprzak
Wprowadził: Piotr Sawa
Dokument z dnia: 03-03-2015
Publikacja w dniu: 03-03-2015
Powód zmiany: Aktualizacja treści komunikatu
Podmiot odpowiedzialny: Sąd Apelacyjny w Lublinie
Wytworzył: Kierownik Oddziału Administracyjnego - Barbara Kasprzak
Wprowadził: Sławomir Waśkowicz
Dokument z dnia: 27-02-2015
Publikacja w dniu: 27-02-2015
Powód zmiany: Utworzenie komunikatu