Sąd Apelacyjny w Lublinie

Zamówienia publiczne

Wpis archiwalny

Dostawa komputerów stacjonarnych typu all in one, komputerów stacjonarnych standardowych oraz monitorów na rzecz sądów powszechnych z obszaru apelacji lubelskiej

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Załączniki

 

 1. Załącznik Nr 1a - Sczegółowy opis przedmiotu zamówienia – część I (Załącznik Nr 1 do umowy),
 2. Załącznik Nr 1b - Sczegółowy opis przedmiotu zamówienia – część II (Załącznik Nr 1 do umowy),
 3. Załącznik Nr 1c - Sczegółowy opis przedmiotu zamówienia – część III (Załącznik Nr 1 do umowy),
 4. Załącznik Nr 2a - Wykaz Odbiorców i Płatników część I (Załącznik Nr 3 do umowy)
 5. Załącznik Nr 2b - Wykaz Odbiorców i Płatników część II (Załącznik Nr 3 do umowy),
 6. Załącznik Nr 2c - Wykaz Odbiorców i Płatników część III (Załącznik Nr 3 do umowy),
 7. Załącznik Nr 3 - Wzór umowy
 8. Załącznik Nr 4 Standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ)
 9. Załącznik Nr 5 - Wzór Formularza o nazwie „Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej lub o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 798 z późn. zm.),
 10. Załącznik Nr 6a - Wzór Formularza oferty część I (Załącznik Nr 2 do umowy),
 11. Załącznik Nr 6b - Wzór Formularza oferty część II (Załącznik Nr 2 do umowy),
 12. Załącznik Nr 6c - Wzór Formularza oferty część III (Załącznik Nr 2 do umowy),
 13. Załącznik Nr 7a - Formularz porównawczy - część I
 14. Załącznik Nr 7b - Formularz porównanwczy - część II
 15. Załącznik Nr 7c - Formularz porównanwczy - część III
 16. Załącznik Nr 8 - Wzór wykazu dostaw

Modyfikacja treści SIWZ

SIWZ po zmianie

 

Wyjaśnienie i modyfikacja treści SIWZ (19.07.2018)

SIWZ po zmianie (19.07.2018)

Załącznik Nr 7a - Formularz porównawczy - część I po zmianie (19.07.2018)

Załącznik Nr 7b - Formularz porównawczy - część II po zmianie (19.07.2018)

 

Modyfikacja Treści SIWZ (30.07.2018)

 1. Załącznik Nr 6a - Wzór Formularza oferty - po zmianie (30.07.2018)
 2. Załącznik Nr 6b - Wzór Formularza oferty - po zmianie (30.07.2018)
 3. Załącznik Nr 6c - Wzór Formularza oferty - po zmianie (30.07.2018)

 

Wyjaśnienie i modyfikacja treści SIWZ (31.07.2018)

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (31.07.2018)

SIWZ - po zmianie (31.07.2018)

 

Wyjaśnienie treści SIWZ (03.08.2018)

 

Informacja z otwarcia ofert - część I (20.08.2018)

Informacja z otwarcia ofert - część II (20.08.2018)

Informacja z otwarcia ofert - część III (20.08.2018)

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - część I (31.08.2018)

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - część II (03.09.2018)

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - część III (03.09.2018)

Data publikacji: 26.06.2018