Tryb przyjmowania skarg i wniosków strona BIP

Organem właściwym do rozpatrzenia skargi lub wniosku dotyczącego działalności sądu jest prezes tego sądu, którego działalności skarga dotyczy.

Prezes Sądu Apelacyjnego jest organem właściwym do rozpatrywania skarg i wniosków dotyczących działalności sądu apelacyjnego lub sądu apelacyjnego i sądu okręgowego oraz skarg dotyczących działalności prezesów sądów okręgowych. Organem właściwym do rozpoznawania skarg na prezesa Sądu Apelacyjnego w Lublinie jest Krajowa Rada Sądownictwa ( ul. Rakowiecka 30, 02-528 Warszawa, e-biuro@krs.gov.pl).

Skargi lub wnioski w zakresie dotyczącym działalności sądów w dziedzinie, w której sędziowie są niezawiśli albo zawierające treści znieważające lub słowa powszechnie uznane za obelżywe pozostawia się bez rozpatrzenia.


Skargi i wnioski w formie pisemnej można składać:
 • osobiście w Biurze Obsługi Interesanta Sądu Apelacyjnego w Lublinie;
 • za pośrednictwem operatora pocztowego, na adres:
  Prezes
  Sądu Apelacyjnego w Lublinie
  ul. Obrońców Pokoju 1
  20-950 Lublin
 • przy pomocy środków komunikacji elektronicznej, na adres: sekretariat@lublin.sa.gov.pl (skargi i wnioski składane w ten sposób powinny zawierać wskazanie imienia i nazwiska wnoszącego, adres do korespondencji oraz sygnatury akt której ona dotyczy);
 • faksem na nr (81) 45-23-345;
 • za pośrednictwem platformy elektronicznej e-PUAP

Skargi i wnioski wnoszone w formie ustnej do protokołu przyjmuje pracownik w Biurze Obsługi Interesantów (pok. 112).


Każda skarga lub wniosek rozpatrywana jest bez zbędnej zwłoki. Termin na załatwienie skargi i wniosku wynosi miesiąc, licząc od dnia ich wpływu.Regulacje prawne:
 • Ustawa z dnia 27 lipca 2001r. Prawo o ustroju sądów powszechnych – Rozdział 5a ( art. 41a-41e).
 • Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 maja 2012 roku w sprawie skarg i wniosków dotyczących działalności sądów powszechnych.
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r.Kodeks postępowania administracyjnego.
Pokaż metrykę
Podmiot odpowiedzialny: Sąd Apelacyjny w Lublinie
Wytworzył: Kierownik Oddziału Administracyjnego - Agnieszka Rejmak-Kozak
Wprowadził: Sławomir Waśkowicz
Dokument z dnia: 20-09-2018
Publikacja w dniu: 20-09-2018
Powód zmiany: Aktualizacja treści komunikatu
Podmiot odpowiedzialny: Sąd Apelacyjny w Lublinie
Wytworzył: Kierownik Oddziału Administracyjnego - Barbara Kasprzak
Wprowadził: Sławomir Waśkowicz
Dokument z dnia: 24-05-2017
Publikacja w dniu: 24-05-2017
Powód zmiany: Aktualizacja treści komunikatu
Podmiot odpowiedzialny: Sąd Apelacyjny w Lublinie
Wytworzył: Kierownik Oddziału Administracyjnego - Barbara Kasprzak
Wprowadził: Sławomir Waśkowicz
Dokument z dnia: 10-01-2014
Publikacja w dniu: 10-01-2014
Powód zmiany: Aktualizacja treści komunikatu
Podmiot odpowiedzialny: Sąd Apelacyjny w Lublinie
Wytworzył: Kierownik Oddziału Administracyjnego - Barbara Kasprzak
Wprowadził: Sławomir Waśkowicz
Dokument z dnia: 01-10-2012
Publikacja w dniu: 01-10-2012
Powód zmiany: Utworzenie komunikatu
Podmiot odpowiedzialny: Sąd Apelacyjny w Lublinie
Wytworzył: Kierownik Oddziału Administracyjnego - Barbara Kasprzak
Wprowadził: Sławomir Waśkowicz
Dokument z dnia: 11-07-2012
Publikacja w dniu: 11-07-2012
Powód zmiany: Utworzenie komunikatu
Podmiot odpowiedzialny: Sąd Apelacyjny w Lublinie
Wytworzył: Kierownik Oddziału Administracyjnego - Barbara Kasprzak
Wprowadził: Sławomir Waśkowicz
Dokument z dnia: 06-06-2012
Publikacja w dniu: 06-06-2012
Powód zmiany: Utworzenie komunikatu