Kolegium Sądu strona BIP

Skład
 • SSA Krzysztof Szewczak – Prezes Sądu Apelacyjnego w Lublinie

Członkowie
 • SSO Marta Łobodzińska – Prezes Sądu Okręgowego w Radomiu,
 • SSO Krzysztof Niezgoda – Prezes Sądu Okręgowego w Lublinie,
 • SSO Iwona Pawlukowska – Prezes Sądu Okręgowego w Siedlcach,
 • SSO Jerzy Żurawicki – Prezes Sądu Okręgowego w Zamościu.

Kolegium sądu realizuje zadania określone w Ustawie z dnia 27 lipca 2001 roku - Prawo o ustroju sądów powszechnych, a w szczególności:
 • na wniosek prezesa Sądu Apelacyjnego wyraża opinię w przedmiocie podziału czynności w Sądzie Apelacyjnym, w tym przydziału sędziów do wydziałów sądu, zakresu obowiązków sędziów i sposobu ich uczestniczenia w przydziale spraw, planu dyżurów oraz zastępstw sędziów - przy uwzględnieniu specjalizacji sędziów w rozpoznawaniu poszczególnych rodzajów spraw, konieczności zapewnienia właściwego rozmieszczenia sędziów w wydziałach sądu i równomiernego rozłożenia ich obowiązków oraz potrzeby zagwarantowania sprawnego postępowania sądowego;
 • wyraża opinię w sprawie powołania do pełnienia funkcji rzecznika prasowego albo powierzenia obowiązków rzecznika prasowego w sądzie apelacyjnym oraz wyraża opinię w sprawie zwolnienia z pełnienia tej funkcji albo wykonywania tych obowiązków;
 • opiniuje kandydatów na stanowiska sędziów sądu apelacyjnego;
 • rozpatruje wnioski wynikające z wizytacji i lustracji sądów;
 • wyraża opinię o projekcie planu finansowego, o którym mowa w art. 178 § 1 Ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku - Prawo o ustroju sądów powszechnych;
 • wyraża opinię w sprawach osobowych sędziów;
 • wypowiada się w przypadkach zachowań sędziów naruszających zasady etyki;
 • wyraża opinię w innych sprawach przedstawionych przez prezesa sądu apelacyjnego, Krajową Radę Sądownictwa oraz Ministra Sprawiedliwości.
Pokaż metrykę
Podmiot odpowiedzialny: Sąd Apelacyjny w Lublinie
Wytworzył: Kierownik Oddziału Administracyjnego - Agnieszka Rejmak-Kozak
Wprowadził: Sławomir Waśkowicz
Dokument z dnia: 04-06-2020
Publikacja w dniu: 04-06-2020
Powód zmiany: Aktualizacja treści komunikatu
Podmiot odpowiedzialny: Sąd Apelacyjny w Lublinie
Wytworzył: Kierownik Oddziału Administracyjnego - Agnieszka Rejmak-Kozak
Wprowadził: Sławomir Waśkowicz
Dokument z dnia: 06-03-2020
Publikacja w dniu: 06-03-2020
Powód zmiany: Utworzenie komunikatu
Podmiot odpowiedzialny: Sąd Apelacyjny w Lublinie
Wytworzył: Kierownik Oddziału Administracyjnego - Agnieszka Rejmak-Kozak
Wprowadził: Sławomir Waśkowicz
Dokument z dnia: 09-10-2018
Publikacja w dniu: 09-10-2018
Powód zmiany: Utworzenie komunikatu
Podmiot odpowiedzialny: Sąd Apelacyjny w Lublinie
Wytworzył: Kierownik Oddziału Administracyjnego - Agnieszka Rejmak-Kozak
Wprowadził: Sławomir Waśkowicz
Dokument z dnia: 14-09-2018
Publikacja w dniu: 14-09-2018
Powód zmiany: Utworzenie komunikatu
Podmiot odpowiedzialny: Sąd Apelacyjny w Lublinie
Wytworzył: Kierownik Oddziału Kadr - Monika Świderska
Wprowadził: Sławomir Waśkowicz
Dokument z dnia: 11-08-2015
Publikacja w dniu: 11-08-2015
Powód zmiany: Utworzenie komunikatu
Podmiot odpowiedzialny: Sąd Apelacyjny w Lublinie
Wytworzył: Kierownik Oddziału Kadr - Monika Świderska
Wprowadził: Sławomir Waśkowicz
Dokument z dnia: 18-02-2015
Publikacja w dniu: 18-02-2015
Powód zmiany: Utworzenie komunikatu
Podmiot odpowiedzialny: Sąd Apelacyjny w Lublinie
Wytworzył: Kierownik Oddziału Kadr - Monika Świderska
Wprowadził: Sławomir Waśkowicz
Dokument z dnia: 12-12-2014
Publikacja w dniu: 12-12-2014
Powód zmiany: Utworzenie komunikatu
Podmiot odpowiedzialny: Sąd Apelacyjny w Lublinie
Wytworzył: Kierownik Oddziału Kadr - Monika Świderska
Wprowadził: Sławomir Waśkowicz
Dokument z dnia: 22-11-2012
Publikacja w dniu: 22-11-2012
Powód zmiany: Utworzenie komunikatu
Podmiot odpowiedzialny: Sąd Apelacyjny w Lublinie
Wytworzył: Kierownik Oddziału Administracyjnego - Barbara Kasprzak
Wprowadził: Sławomir Waśkowicz
Dokument z dnia: 14-12-2010
Publikacja w dniu: 14-12-2010
Powód zmiany: Utworzenie komunikatu