Kolegium Sądu strona BIP

Skład
 • przewodniczący - SSA Krzysztof Szewczak

Członkowie
 • SSA Elżbieta Gawda,
 • SSA Lech Lewicki,
 • SSA Jerzy Nawrocki,
 • SSA Bogdan Radomski,
 • SSA Cezary Wójcik.

Kolegium sądu realizuje zadania określone w ustawie, a w szczególności:
 • na wniosek prezesa Sądu Apelacyjnego wyraża opinię o projekcie podziału czynności w Sądzie Apelacyjnym, zasad zastępstw sędziów, a także zasad przydziału spraw poszczególnym sędziom,
 • przedstawia zgromadzeniu ogólnemu sędziów Sądu Apelacyjnego opinię o kandydatach na stanowiska sędziów,
 • wyraża opinię o kandydacie na wiceprezesa Sądu Apelacyjnego,
 • wyraża opinię o kandydatach do pełnienia w Sądzie Apelacyjnym funkcji przewodniczących wydziałów, zastępców przewodniczących wydziałów, wizytatorów, kierownika szkolenia oraz funkcji albo stanowiska rzecznika prasowego,
 • rozpatruje wnioski wynikające z wizytacji i lustracji sądów,
 • rozpatruje odwołania od rozstrzygnięcia prezesa Sądu Apelacyjnego, odmawiającego zgody na podjęcie dodatkowego zatrudnienia przez sędziego,
 • wybiera zastępcę rzecznika dyscyplinarnego,
 • wyraża opinię w innych sprawach osobowych dotyczących sędziów,
 • wyraża opinię o projekcie planu finansowego,
 • wyraża opinię w innych sprawach przedstawionych przez prezesa Sądu Apelacyjnego, Krajową Radę Sądownictwa oraz Ministra Sprawiedliwości,
 • wyraża zgodę na delegowanie sędziego sądu okręgowego przez prezesa Sądu Apelacyjnego,
 • wypowiada się w przypadkach zachowań sędziów naruszających zasady etyki.
Pokaż metrykę
Podmiot odpowiedzialny: Sąd Apelacyjny w Lublinie
Wytworzył: Kierownik Oddziału Administracyjnego - Agnieszka Rejmak-Kozak
Wprowadził: Sławomir Waśkowicz
Dokument z dnia: 09-10-2018
Publikacja w dniu: 09-10-2018
Powód zmiany: Utworzenie komunikatu
Podmiot odpowiedzialny: Sąd Apelacyjny w Lublinie
Wytworzył: Kierownik Oddziału Administracyjnego - Agnieszka Rejmak-Kozak
Wprowadził: Sławomir Waśkowicz
Dokument z dnia: 14-09-2018
Publikacja w dniu: 14-09-2018
Powód zmiany: Utworzenie komunikatu
Podmiot odpowiedzialny: Sąd Apelacyjny w Lublinie
Wytworzył: Kierownik Oddziału Kadr - Monika Świderska
Wprowadził: Sławomir Waśkowicz
Dokument z dnia: 11-08-2015
Publikacja w dniu: 11-08-2015
Powód zmiany: Utworzenie komunikatu
Podmiot odpowiedzialny: Sąd Apelacyjny w Lublinie
Wytworzył: Kierownik Oddziału Kadr - Monika Świderska
Wprowadził: Sławomir Waśkowicz
Dokument z dnia: 18-02-2015
Publikacja w dniu: 18-02-2015
Powód zmiany: Utworzenie komunikatu
Podmiot odpowiedzialny: Sąd Apelacyjny w Lublinie
Wytworzył: Kierownik Oddziału Kadr - Monika Świderska
Wprowadził: Sławomir Waśkowicz
Dokument z dnia: 12-12-2014
Publikacja w dniu: 12-12-2014
Powód zmiany: Utworzenie komunikatu
Podmiot odpowiedzialny: Sąd Apelacyjny w Lublinie
Wytworzył: Kierownik Oddziału Kadr - Monika Świderska
Wprowadził: Sławomir Waśkowicz
Dokument z dnia: 22-11-2012
Publikacja w dniu: 22-11-2012
Powód zmiany: Utworzenie komunikatu
Podmiot odpowiedzialny: Sąd Apelacyjny w Lublinie
Wytworzył: Kierownik Oddziału Administracyjnego - Barbara Kasprzak
Wprowadził: Sławomir Waśkowicz
Dokument z dnia: 14-12-2010
Publikacja w dniu: 14-12-2010
Powód zmiany: Utworzenie komunikatu