Pomoc prawna

Broszura informacyjno-edukacyjna wraz z wzorami pism procesowych. Publikacje są współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Ministerstwo Sprawiedliwości udostępnia stronę internetową przeznaczoną dla osób pokrzywdzonych przestępstwem

Na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości umieszczone są materiały dotyczące: