Opłaty sądowe

SPRAWY KARNE

Opłata:
  • od kasacji - 750 zł. *
  • od wniosku o wznowienie postępowania w sprawach karnych - 150 zł.
  • w sprawach o wykroczenia - 100 zł.
  • kancelaryjna za zaświadczenia i inne dokumenty, wydawane na wniosek na podstawie akt - wynosi 6 zł. za każdą stronę.
* Jeżeli kasacja nie pochodzi od prokuratora, Prokuratora generalnego albo Rzecznika Praw Obywatelskich, powinna być sporządzona i podpisana przez obrońcę lub pełnomocnika będącego adwokatem albo radcą prawnym.

SPRAWY CYWILNEInformacje na temat opłat sądowych w postępowaniach cywilnych znajdują się na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości RP.