Obszar właściwości

Obszar właściwości Sądu Apelacyjnego w Lublinie jest określony rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z 16.10.2002r. w sprawie sądów apelacyjnych, sądów okręgowych i sądów rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości (Dz. U. Nr 180, poz.1508 ze zm.) i obejmuje obszar czterech Sądów Okręgowych tj.:

  1. Sąd Okręgowy w Lublinie
  2. Sąd Okręgowy w Radomiu
  3. Sąd Okręgowy w Siedlcach
  4. Sąd Okręgowy w Zamościu