Kodeks Karny

Część Ogólna
Rozdział I - Zasady odpowiedzialności karnej.

Art. 1 §. 3: K-9,
Art. 4 §. 1: K-14, K-15, K-16, K-26, K-27, K-130, K-448, K-471, K-502, K-571, K-581, K-698,
Art. 4 §. 2: K-16,
Art. 9 K-827, K-832,
Art. 9 §. 1: K-10, K-11, K-17, K-18, K-525, K-536, K-570, K-637, K-730, K-755, K-810, K-870,
Art. 9 §. 2: K-17, K-20, K-637, K-730,
Art. 9 §. 3: K-485,
Art. 10 §. 2: K-24,
Art. 11 §. 1: K-1, K-2, K-5, K-7, K-8, K-18, K-120, K-204, K-205, K-225,
Art. 11 §. 2: K-24, K-25, K-105, K-110, K-117, K-122, K-131, K-138, K-154, K-160, K-167, K-216, K-407, K-449, K-450, K-832,
Art. 11 §. 3: K-4, K-12, K-19,
Art. 12 K-3, K-6, K-13, K-21, K-22, K-23, K-76, K-453, K-455, K-493, K-636, K-677, K-792, K-826,
Rozdział II - Formy popełnienia przestępstwa.

Art. 13 §. 1: K-35, K-633, K-724,
Art. 13 §. 2: K-30, K-33, K-36, K-37,
Art. 14 §. 2: K-29, K-36,
Art. 15 §. 1: K-34, K-514, K-579, K-629, K-867,
Art. 18 §. 1: K-32, K-155, K-157, K-222, K-223, K-593,
Art. 18 §. 2: K-633, K-753,
Art. 18 §. 3: K-28, K-31, K-38, K-39, K-155, K-215, K-512, K-652,
Art. 20 K-652,
Rozdział III - Wyłączenie odpowiedzialności karnej.

Art. 25 K-719,
Art. 25 §. 1: K-41, K-43, K-44, K-619,
Art. 25 §. 2: K-42, K-719, K-805,
Art. 25 §. 3: K-805, K-854,
Art. 26 §. 1: K-180,
Art. 28 §. 1: K-832,
Art. 31 §. 1: K-584,
Art. 31 §. 2: K-40, K-77, K-135, K-727, K-848,
Rozdział IV - Kary

Art. 32 pkt. 4. K-84,
Art. 33 §. 2: K-45, K-89,
Rozdział V - Środki karne

Art. 40 §. 2: K-47, K-53, K-56, K-57, K-61, K-62,
Art. 41 §. 1: K-63, K-64, K-475,
Art. 44 §. 1: K-48, K-58,
Art. 44 §. 2: K-46, K-50, K-55, K-61, K-400,
Art. 44 §. 7: K-49,
Art. 45 §. 1: K-496,
Art. 46 §. 1: K-51, K-52, K-59, K-60, K-250, K-487, K-624,
Art. 46 §. 2: K-51, K-54, K-574, K-624,
Rozdział VI - Zasady wymiaru kary i środków karnych

Art. 53 K-870,
Art. 53 §. 1: K-65, K-70, K-77, K-78, K-81, K-84, K-85, K-492, K-511, K-761,
Art. 53 §. 2: K-69, K-72, K-83,
Art. 54 §. 1: K-75, K-82, K-482,
Art. 57 §. 1: K-380,
Art. 57 §. 2: K-380,
Art. 58 §. 2: K-79, K-519,
Art. 60 §. 1: K-82, K-326,
Art. 60 §. 2: K-73,
Art. 60 §. 3: K-65, K-66, K-67, K-68, K-76, K-580,
Art. 60 §. 6: K-71,
Art. 62 K-80,
Art. 63 §. 1: K-74, K-505,
Rozdział VII - Powrót do przestępstwa

Art. 64 §. 2: K-86, K-88,
Art. 64 §. 3: K-87, K-413,
Art. 65 K-502,
Rozdział VIII - Środki związane z poddaniem sprawcy próbie

Art. 71 §. 1: K-61, K-89, K-93,
Art. 71 §. 2: K-90,
Art. 72 §. 1: pkt. 5. K-92,
Art. 72 §. 1: pkt. 6. K-480,
Art. 77 §. 1: K-91, K-366, K-367, K-415, K-417, K-459, K-464, K-469, K-472, K-476, K-520, K-521, K-523, K-528, K-532, K-538, K-547, K-552, K-554, K-556, K-567, K-575, K-615, K-672, K-676, K-723, K-749, K-750, K-751, K-770, K-781, K-804, K-808, K-847, K-852,
Art. 77 §. 2: K-426, K-569,
Art. 78 K-353,
Art. 78 §. 1: K-502, K-534,
Art. 78 §. 2: K-488,
Art. 81 K-815,
Rozdział IX - Zbieg przestępstw oraz łączenie kar i środków karnych

Art. 85 K-99, K-412, K-434, K-505, K-506, K-508, K-599, K-780, K-802, K-840,
Art. 86 K-96, K-100,
Art. 86 §. 1: K-585, K-771, K-778,
Art. 87 K-638,
Art. 88 K-94,
Art. 89 §. 1: K-98,
Art. 91 §. 1: K-65, K-95, K-97, K-517, K-588, K-641,
Rozdział X - Środki zabezpieczające

Art. 94 §. 2: K-794,
Art. 96 §. 1: K-663,
Rozdział XI - Przedawnienie

Art. 101 §. 4: pkt. 1. K-763,
Art. 102 K-763,
Rozdział XII - Zatarcie skazania

Art. 106 K-802,
Rozdział XIII - Odpowiedzialność za przestępstwa popełnione za granicą

Art. 114 §. 3: K-399,
Rozdział XIV - Objaśnienie wyrażeń ustawowych

Art. 115 §. 3: K-101,
Art. 115 §. 4: K-738,
Art. 115 §. 14: K-809,
Część Szczególna
Rozdział XVI - Przestępstwa przeciwko pokojowi, ludzkości oraz przestępstwa wojenne

Art. 119 §. 1: K-102,
Rozdział XIX - Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu

Art. 148 K-870,
Art. 148 §. 1: K-109, K-112, K-117, K-118, K-134, K-136, K-401, K-441, K-525, K-536, K-570, K-629, K-692, K-699, K-703, K-721, K-724, K-733, K-755, K-810, K-833,
Art. 148 §. 2: pkt. 1. K-116, K-130, K-625,
Art. 148 §. 2: pkt. 2. K-103, K-105, K-107,
Art. 148 §. 2: pkt. 3. K-57, K-121,
Art. 148 §. 2: pkt. 4. K-137, K-633,
Art. 148 §. 4: K-129, K-131, K-132, K-133, K-134, K-135, K-721, K-740,
Art. 155 K-110, K-123, K-138, K-449,
Art. 156 §. 1: K-161, K-588,
Art. 156 §. 1: pkt. 2. K-108, K-127, K-702, K-703,
Art. 156 §. 2: K-131,
Art. 156 §. 3: K-126, K-128, K-657, K-739,
Art. 157 §. 1: K-110, K-161, K-525, K-588,
Art. 157 §. 2: K-138, K-449,
Art. 158 §. 1: K-113, K-115, K-117, K-120, K-124, K-154, K-204, K-470, K-526, K-588,
Art. 158 §. 2: K-114,
Art. 158 §. 3: K-119, K-477, K-733,
Art. 159 K-104, K-106, K-111, K-122, K-125, K-195,
Art. 160 §. 1: K-131,
Rozdział XX - Przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu powszechnemu

Art. 163 §. 1: K-140, K-141, K-142,
Art. 165 §. 1: pkt. 1. K-139,
Rozdział XXI - Przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji

Art. 173 §. 1: K-573,
Art. 177 §. 1: K-573,
Rozdział XXIII - Przestępstwa przeciwko wolności

Art. 189 §. 1: K-148, K-160,
Art. 189 §. 2: K-146,
Art. 190 §. 1: K-102, K-147,
Art. 191 §. 1: K-102, K-143, K-145, K-616, K-831,
Art. 193 K-144,
Rozdział XXV - Przestępstwa przeciwko wolności seksualnej i obyczajności

Art. 197 §. 1: K-160, K-707, K-853,
Art. 197 §. 2: K-545,
Art. 197 §. 3: K-151, K-152, K-154, K-155, K-156, K-157, K-158, K-571, K-624, K-816, K-853,
Art. 198 K-153,
Art. 201 K-853,
Art. 203 K-149,
Art. 203 §. 1: K-150, K-159,
Art. 203 §. 2: K-150, K-159,
Rozdział XXVI - Przestępstwa przeciwko rodzinie i opiece

Art. 207 K-161,
Art. 209 K-162,
Rozdział XXIX - Przestępstwa przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego

Art. 223 K-163, K-164, K-165, K-166, K-167, K-195, K-401, K-767,
Art. 224 §. 1: K-102, K-167,
Art. 224 §. 2: K-102, K-167,
Art. 227 K-25,
Rozdział XXX - Przestępstwa przeciwko wymiarowi sprawiedliwości

Art. 232 K-102,
Art. 233 K-170,
Art. 239 §. 1: K-168, K-753, K-788,
Art. 240 §. 1: K-169,
Art. 240 §. 3: K-653,
Art. 245 K-145,
Art. 246 K-102,
Rozdział XXXI - Przestępstwa przeciwko wyborom i referendum

Art. 249 K-102,
Art. 250 K-102,
Rozdział XXXII - Przestępstwa przeciwko porządkowi publicznemu

Art. 252 §. 4: K-175,
Art. 253 §. 1: K-159, K-171, K-179, K-729,
Art. 258 K-630,
Art. 258 §. 1: K-174, K-176, K-177, K-178, K-180, K-181,
Art. 258 §. 3: K-181, K-380,
Art. 260 K-102,
Art. 263 §. 1: K-172, K-173,
Rozdział XXXIV - Przestępstwa przeciwko wiarygodności dokumentów

Art. 270 §. 1: K-183, K-184, K-809,
Art. 275 K-217, K-418,
Art. 276 K-182,
Rozdział XXXV - Przestępstwa przeciwko mieniu

Art. 279 §. 1: K-216,
Art. 280 §. 1: K-105, K-143, K-144, K-186, K-192, K-203, K-205, K-216, K-217, K-516, K-563, K-659, K-831,
Art. 280 §. 2: K-5, K-7, K-106, K-111, K-122, K-144, K-172, K-173, K-185, K-187, K-188, K-189, K-190, K-193, K-194, K-195, K-196, K-197, K-199, K-200, K-201, K-205, K-211, K-218, K-219, K-430, K-486, K-515, K-527, K-550, K-559, K-639, K-648, K-726, K-735, K-756, K-757, K-812,
Art. 281 K-215,
Art. 282 K-7, K-206, K-208,
Art. 283 K-213,
Art. 284 §. 1: K-207, K-209, K-210,
Art. 284 §. 2: K-202, K-204, K-669,
Art. 286 §. 1: K-191, K-198, K-212, K-214,
Art. 286 §. 2: K-756,
Rozdział XXXVI - Przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu

Art. 296 K-800,
Rozdział XXXVII - Przestępstwa przeciwko obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi

Art. 310 §. 1: K-183, K-220, K-222, K-223, K-224, K-225,
Art. 310 §. 2: K-226,
Art. 310 §. 3: K-221,
Art. 312 K-226,