Sąd Rejonowy w Hrubieszowie

Na oryginale każdego z niżej publikowanych oświadczeń znajduje się własnoręczny podpis osoby składającej oświadczenie.

 1. Referendarz Anna Baran (2016r.) - (w związku z rozwiązaniem stosunku pracy)
 2. Referendarz Anna Baran (2016r.)
 3. SSR Marek Bogdanowicz (2016r.)
 4. SSR Marek Bogdanowicz (2017r.)
 5. SSR Marek Bogdanowicz (2018r.)
 6. SSR Monika Brzezińska-Ożóg (2016r.)
 7. SSR Monika Brzezińska-Ożóg (2017r.)
 8. SSR Monika Brzezińska-Ożóg (2018r.)
 9. Referendarz sądowy Jadwiga Czapska (2017r.)
 10. Referendarz sądowy Jadwiga Czapska (2018r.)
 11. SSR Dariusz Gałkowski (2016r.)
 12. Asesor Grzegorz Kielasiński (2016r.) - (o.m. w związku z powołaniem na stanowisko asesora sądowego )
 13. Asesor sądowy Grzegorz Kielasiński (2017r.)
 14. Asesor sądowy Grzegorz Kielasiński (2018r.)
 15. SSR Robert Kowalczuk (2016r.)
 16. SSR Robert Kowalczuk (2017r.)
 17. SSR Robert Kowalczuk (2018r.)
 18. SSR Przemysław Kułaj (2016r.)
 19. SSR Przemysław Kułaj (2017r.)
 20. SSR Przemysław Kułaj (2018r.)
 21. SSR Barbara Lachowska (2018r.)
 22. SSR Barbara Lachowska (2018r.) - o.m. w związku z powołaniem
 23. SSR Andrzej Lachowski (2016r.)
 24. SSR Andrzej Lachowski (2017r.)
 25. SSR Andrzej Lachowski (2018r.)
 26. Referendarz Kinga Lipska (2016r.)
 27. Referendarz sądowy Kinga Lipska (2017r.)
 28. Starszy referendarz sądowy Kinga Lipska (2018r.)
 29. SSR Marta Łacińska (2016r.)
 30. SSR Marta Łacińska (2017r.)
 31. SSR Marta Łacińska (2018r.)
 32. Referendarz sądowy Michał Mozarski (2019r.) - w związku z mianowaniem
 33. SSR Zofia Musiał-Kwiatkowska (2016r.)
 34. SSR Zofia Musiał-Kwiatkowska (2017r.)
 35. SSR Zofia Musiał-Kwiatkowska (2018r.)
 36. SSR Adam Pisiewcz (2016r.)
 37. SSR Adam Pisiewicz (2017r.)
 38. SSR Adam Pisiewicz (2018r.)
 39. Asesor Katarzyna Puchacz (2016r.) - (w związku z powołaniem na stanowisko asesora sądowego)
 40. Asesor sądowy Katarzyna Puchacz (2017r.)
 41. Asesor sądowy Katarzyna Puchacz (2018r.)
 42. SSR Anna Sowa (2016r.)
 43. SSR Anna Sowa (2017r.)
 44. SSR Anna Sowa (2018r.)
 45. SSR Renata Szpinda (2018r.)
 46. SSR Renata Szpinda (2018r.) - o.m. w związku z powołaniem
 47. Referendarz Elżbieta Wojciechowska (2016r.) - (w związku z rozwiązaniem stosunku pracy)
 48. Referendarz Elżbieta Wojciechowska (2016r.)
 49. SSR Barbara Zubala (2016r.)
 50. SSR Barbara Zubala (2017r.)
 51. SSR Barbara Zubala (2018r.)