Sąd Rejonowy w Siedlcach

Na oryginale każdego z niżej publikowanych oświadczeń znajduje się własnoręczny podpis osoby składającej oświadczenie.

 1. SSR Magdalena Banasiuk (2016r.)
 2. SSR Magdalena Banasiuk (2017r.)
 3. SSR Magdalena Banasiuk (2018r.)
 4. SSR Anna Boruta (2016r.)
 5. SSR Anna Boruta (2017r.)
 6. SSR Anna Boruta (2018r.)
 7. SSR Agnieszka Chomiuk-Indraszczyk (2016r.)
 8. SSR Agnieszka Chomiuk-Indraszczyk (2017r.)
 9. SSR Agnieszka Chomiuk-Indraszczyk (2018r.)
 10. SSR Joanna Furmanek-Śnitko (2016r.)
 11. SSR Joanna Furmanek-Śnitko (2017r.)
 12. SSR Joanna Furmanek-Śnitko (2018r.)
 13. Referendarz Ewa Gajda-Karpowicz (2016r.)
 14. Referendarz sądowy Ewa Gajda-Karpowicz (2017r.)
 15. Referendarz sądowy Ewa Gajda-Karpowicz (2018r.)
 16. Starszy referendarz sądowy Izabela Gawrysiuk-Truskalska (2017r.)
 17. Starszy referendarz sądowy Izabela Gawrysiuk-Truskalska (2018r.)
 18. Asesor Marta Gołębiowska (2016r.) - (w związku z objeciem stanowiska)
 19. Asesor sądowy Marta Gołębiowska (2017r.)
 20. Asesor sądowy Marta Gołębiowska (2018r.)
 21. Referendarz sądowy Marzena Grams (2017r.)
 22. Referendarz sądowy Marzena Grams (2018r.)
 23. Referendarz Rafał Guz (2016r.)
 24. Referendarz sądowy Tomasz Hajduk (2017r.)
 25. Starszy referendarz sądowy Tomasz Hajduk (2018r.)
 26. SSR Małgorzata Hanisch (2016r.)
 27. SSR Małgorzata Hanisch (2017r.)
 28. SSR Monika Jaszczuk-Orzyłowska (2016r.)
 29. SSR Monika Jaszczuk-Orzyłowska (2017r.)
 30. SSR Monika Jaszczuk-Orzyłowska (2018r.)
 31. Referendarz Karolina Jąg-Czaplińska (2016r.)
 32. Referendarz sądowy Karolina Jąg-Czaplińska (2017r.)
 33. Referendarz sądowy Karolina Jąg-Czaplińska (2018r.)
 34. SSR Urszula Karasek (2016r.)
 35. SSR Urszula Karasek (2017r.)
 36. SSR Urszula Karasek (2018r.)
 37. SSR Daniel Kędzia (2016r.)
 38. SSR Daniel Kędzia (2017r.)
 39. SSR Daniel Kędzia (2018r.)
 40. SSR Anita Kowalczyk-Makuła (2016r.)
 41. SSR Anita Kowalczyk-Makuła (2017r.)
 42. SSR Anita Kowalczyk-Makuła (2018r.)
 43. SSR Krzysztof Lach (2016r.)
 44. SSR Krzysztof Lach (2017r.)
 45. SSR Krzysztof Lach (2018r.)
 46. SSR Jarosław Makuła (2016r.)
 47. SSR Jarosław Makuła (2017r.)
 48. SSR Jarosław Makuła (2018r.)
 49. Starszy referendarz sądowy Joanna Markowska (2017r.)
 50. Starszy referendarz sądowy Joanna Markowska (2018r.)
 51. Referendarz sądowy Joanna Matusik-Wojewódzka (2017r.)
 52. Referendarz sądowy Joanna Matusik-Wojewódzka (2018r.)
 53. SSR Paweł Mądry (2016r.)
 54. SSR Paweł Mądry (2017r.)
 55. SSR Paweł Mądry (2018r.)
 56. SSR Wojciech Michalak (2016r.)
 57. SSR Wojciech Michalak (2017r.)
 58. SSR Wojciech Michalak (2018r.)
 59. SSR Robert Nowotniak (2016r.)
 60. SSR Robert Nowotniak (2017r.)
 61. SSR Robert Nowotniak (2018r.)
 62. SSR Joanna Nowowiejska-Maciejewska (2016r.)
 63. SSR Joanna Nowowiejska-Maciejewska (2017r.)
 64. SSR Joanna Nowowiejska-Maciejewska (2018r.)
 65. Starszy referendarz sądowy Małgorzata Okurowska (2017r.)
 66. Starszy referendarz sądowy Małgorzata Okurowska (2018r.)
 67. Referendarz sądowy Marcin Olchowski (2019r.) - (w zw. z mianowaniem)
 68. Referendarz sądowy Ewa Osińska (2017r.)
 69. Referendarz sądowy Ewa Osińska (2018r.)
 70. SSR Agnieszka Otulak-Centkowska (2016r.)
 71. SSR Agnieszka Otulak-Centkowska (2017r.)
 72. SSR Agnieszka Otulak-Centkowska (2018r.)
 73. SSR Joanna Pawlik-Borkowska (2016r.)
 74. SSR Joanna Pawlik-Borkowska (2017r.)
 75. SSR Joanna Pawlik-Borkowska (2018r.)
 76. SSR Krzysztof Pawlukowski (2016r.)
 77. SSR Krzysztof Pawlukowski (2017r.)
 78. SSR Krzysztof Pawlukowski (2018r.)
 79. SSR Anna Popowska (2018r.)
 80. Referendarz sądowy Jarosław Rabek (2017r.)
 81. Referendarz sądowy Jarosław Rabek (2018r.)
 82. SSR Ewa Romańczuk (2016r.) - (w związku z przejściem w stan spoczynku)
 83. SSR Ewa Romańczuk (2016r.)
 84. Starszy referendarz sądowy Małgorzata Rzążewska (2017r.)
 85. Starszy referendarz sądowy Małgorzata Rzążewska (2018r.)
 86. SSR Małgorzata Semeniuk (2016r.)
 87. SSR Małgorzata Semeniuk (2017r.)
 88. SSR Małgorzata Semeniuk (2018r.)
 89. Starszy referendarz sądowy Anna Sobieszczańska (2016r.)
 90. Starszy referendarz sądowy Anna Sobieszczańska (2017r.)
 91. Starszy referendarz sądowy Anna Sobieszczańska (2018r.)
 92. Starszy referendarz sądowy Bernard Starosielec (2017r.)
 93. Starszy referendarz sądowy Bernard Starosielec (2018r.)
 94. Referendarz Bogumił Stopniak (2016r.)
 95. Referendarz sądowy Bogumił Stopniak (2017r.)
 96. Referendarz sądowy Bogumił Stopniak (2018r.)
 97. Referendarz Agnieszka Strus (2016r.)
 98. Referendarz sądowy Agnieszka Strus (2017r.)
 99. Referendarz sądowy Agnieszka Strus (2018r.)
 100. Asesor Hubert Szczepaniak (2016r.) - (w związku z objęciem stanowiska)
 101. Asesor sądowy Hubert Szczepaniak (2017r.)
 102. Asesor sądowy Hubert Szczepaniak (2018r.)
 103. SSR Agnieszka Tomasiewicz-Celińska (2016r.)
 104. SSR Agnieszka Tomasiewicz-Celińska (2017r.)
 105. SSR Agnieszka Tomasiewicz-Celińska (2018r.)
 106. SSR Sylwia Uszyńska (2018r.)
 107. SSR Grzegorz Uszyński (2016r.)
 108. SSR Grzegorz Uszyński (2017r.)
 109. SSR Grzegorz Uszyński (2018r.)
 110. Referendarz Grzegorz Uziębło (2016r.)
 111. Referendarz sądowy Grzegorz Uziębło (2017r.)
 112. Starszy referendarz sądowy Grzegorz Uziębło (2018r.)
 113. SSR Joanna Wardak (2016r.)
 114. SSR Joanna Wardak (2017r.)
 115. SSR Joanna Wardak (2018r.)
 116. SSR Jolanta Warsz (2016r.)
 117. SSR Jolanta Warsz (2017r.)
 118. SSR Jolanta Warsz (2018r.)
 119. SSR Aneta Wieladek-Oniszk (2016r.)
 120. SSR Aneta Wielądek (2017r.)
 121. SSR Aneta Wielądek (2018r.)
 122. SSR Iwona Więckiewicz (2016r.)
 123. SSR Iwona Więckiewicz (2017r.)
 124. SSR Iwona Więckiewicz (2018r.)
 125. Asesor Angelika Wolak (2016r.) - (w związku z objeciem stanowiska)
 126. Asesor sądowy Angelika Wolak (2017r.)
 127. Asesor sądowy Angelika Wolak (2018r.)
 128. SSR Paweł Zaniewicz (2016r.)
 129. SSR Paweł Zaniewicz (2017r.)
 130. SSR Paweł Zaniewicz (2018r.)
 131. Starszy referendarz sądowy Agata Zielińska (2017r.)
 132. Starszy referendarz sądowy Agata Zielińska (2018r.)
 133. SSR Aneta Żyłka (2016r.)
 134. SSR Aneta Żyłka (2017r.)
 135. SSR Aneta Żyłka (2018r.)