Sąd Okręgowy w Siedlcach

Na oryginale każdego z niżej publikowanych oświadczeń znajduje się własnoręczny podpis osoby składającej oświadczenie.

 1. SSO Katarzyna Antoniak (2016r.)
 2. SSO Katarzyna Antoniak (2017r.)
 3. SSO Katarzyna Antoniak (2018r.)
 4. SSO Małgorzata Chomiuk (2016r.)
 5. SSO Małgorzata Chomiuk (2017r.)
 6. SSO Małgorzata Chomiuk (2018r.)
 7. SSO Jerzy Daniluk (2017r.)
 8. SSO Jerzy Daniluk (2018r.)
 9. SSO Bogdan Górski (2016r.)
 10. SSO Bogdan Górski (2016r.)
 11. SSO Hanna Grzybek (2016r.)
 12. SSO Hanna Grzybek (2017r.)
 13. SSO Hanna Grzybek (2018r.)
 14. SSO Jolanta Hryciuk (2016r.)
 15. SSO Jolanta Hryciuk (2017r.)
 16. SSO Jolanta Hryciuk (2018r.)
 17. SSO Grażyna Jaszczuk (2016r.)
 18. SSO Grażyna Jaszczuk (2017r.)
 19. SSO Grażyna Jaszczuk (2018r.)
 20. SSO Andrzej Kirsch (2016r.)
 21. SSO Andrzej Kirsch (2017r.)
 22. SSO Andrzej Kirsch (2018r.)
 23. SSO Wanda Kowalczyk (2016r.)
 24. SSO Wanda Kowalczyk (2017r.)
 25. SSO Wanda Kowalczyk (2018r.)
 26. SSO Agata Kowalska (2016r.)
 27. SSO Agata Kowalska (2017r.)
 28. SSO Agata Kowalska (2018r.)
 29. SSO Jerzy Kozaczuk (2016r.)
 30. SSO Jerzy Kozaczuk (2017r.)
 31. SSO Jerzy Kozaczuk (2018r.)
 32. SSO Mariola Krajewska-Sińczuk (2016r.)
 33. SSO Mariola Krajewska-Sińczuk (2017r.)
 34. SSO Mariola Krajewska-Sińczuk (2018r.)
 35. SSO Joanna Kraśnik-Mazurek (2016r.)
 36. SSO Joanna Kraśnik-Mazurek (2017r.)
 37. SSO Joanna Kraśnik-Mazurek (2018r.)
 38. SSO Mirosław Leszczyński (2016r.)
 39. SSO Mirosław Leszczyński (2017r.)
 40. SSO Mirosław Leszczyński (2018r.)
 41. SSO Marek Manowiec (2016r.)
 42. SSO Marek Manowiec (2017r.)
 43. SSO Marek Manowiec (2018r.)
 44. SSO Mirosław Onisko (2016r.)
 45. SSO Mirosław Onisko (2017r.)
 46. SSO Zofia Onisko (2016r.)
 47. SSO Zofia Onisko (2017r.)
 48. SSO Zofia Onisko (2018r.)
 49. SSO Grażyna Orzechowska (2016r.)
 50. SSO Grażyna Orzechowska (2017r.)
 51. SSO Grażyna Orzechowska (2018r.)
 52. SSO Sabina Orzechowska (2016r.)
 53. SSO Sabina Orzechowska (2017r.)
 54. SSO Sabina Orzechowska (2018r.)
 55. SSO Sabina Orzechowska (2019r.) - o.m. w zw. z przejściem w stan spoczynku
 56. SSO Agnieszka Pasikowska (2016r.)
 57. SSO Agnieszka Pasikowska (2017r.)
 58. SSO Agnieszka Pasikowska (2018r.)
 59. SSO Iwona Pawlukowska (2016r.)
 60. SSO Iwona Pawlukowska (2017r.)
 61. SSO Iwona Pawlukowska (2018r.)
 62. SSO Dariusz Półtorak (2016r.)
 63. SSO Dariusz Półtorak (2017r.)
 64. SSO Dariusz Półtorak (2018r.)
 65. SSO Hanna Prządka (2016r.)
 66. SSO Hanna Prządka (2016r.)
 67. SSO Jolanta Roszuk (2016r.)
 68. SSO Jolanta Roszuk (2017r.)
 69. SSO Jolanta Roszuk (2018r.)
 70. SSO Mirosław Sokólski (2016r.)
 71. SSO Mirosław Sokólski (2017r.)
 72. SSO Mirosław Sokólski (2018r.)
 73. SSO Urszula Szymańska (2016r.)
 74. SSO Urszula Szymańska (2017r.)
 75. SSO Urszula Szymańska (2018r.)
 76. SSO Agnieszka Troć (2016r.)
 77. SSO Agnieszka Troć (2017r.)
 78. SSO Agnieszka Troć (2018r.)
 79. SSO Karol Troć (2016r.)
 80. SSO Karol Troć (2017r.)
 81. SSO Karol Troć (2018r.)
 82. SSO Jacek Witkowski (2016r.)
 83. SSO Jacek Witkowski (2017r.)
 84. SSO Jacek Witkowski (2018r.)
 85. SSO Elżbieta Wojtczuk (2016r.)
 86. SSO Elżbieta Wojtczuk (2017r.)
 87. SSO Elżbieta Wojtczuk (2018r.)
 88. SSO Jerzy Zalasiński (2016r.)
 89. SSO Jerzy Zalasiński (2017r.)
 90. SSO Jerzy Zalasiński (2018r.)
 91. SSO Teresa Zawiślak (2016r.)
 92. SSO Teresa Zawiślak (2016r.)