Sąd Rejonowy w Radomiu

Na oryginale każdego z niżej publikowanych oświadczeń znajduje się własnoręczny podpis osoby składającej oświadczenie.

 1. SSR Agnieszka Adamowicz (2017r.)
 2. SSR Ewa Adamowicz (2016r.)
 3. SSR Anna Barwicka – Zając (2016r.)
 4. SSR Anna Barwicka-Zając (2017r.)
 5. SSR Agata Bieńkowska (2016r.)
 6. Referendarz sądowy Agata Bieńkowska (2017r.)
 7. Referendarz sądowy Agata Bieńkowska (2018r.)
 8. Asesor sądowy Ewelina Chabuda (2017r.)
 9. Asesor sądowy Ewelina Chabuda (2017r.)
 10. Asesor sądowy Ewelina Chabuda (2018r.)
 11. SSR Ewa Ciesielska-Jachymek (2016r.)
 12. SSR Ewa Ciesielska-Jachymek (2017r.)
 13. SSR Ewa Ciesielska-Jachymek (2018r.)
 14. SSR Paweł Czerwiński (2016r.)
 15. SSR Paweł Czerwiński (2017r.)
 16. SSR Paweł Czerwiński (2018r.)
 17. SSR Joanna Dębała Strzelak (2016r.)
 18. SSR Joanna Dębała-Strzelak (2017r.)
 19. SSR Joanna Dębała-Strzelak (2018r.)
 20. SSR Elżbieta Dębowska (2016r.)
 21. SSR Elżbieta Dębowska (2017r.)
 22. SSR Elżbieta Dębowska (2018r.)
 23. SSR Krzysztof Dobrowolski (2016r.)
 24. SSR Krzysztof Dobrowolski (2017r.)
 25. SSR Krzysztof Dobrowolski (2018r.)
 26. SSR Bartłomiej Drotkiewicz (2016r.)
 27. SSR Bartłomiej Drotkiewicz (2017r.)
 28. SSR Bartłomiej Drotkiewicz (2018r.)
 29. SSR Ewa Gaczyńska (2016r.)
 30. SSR Ewa Gaczyńska (2017r.)
 31. SSR Ewa Gaczyńska (2018r.)
 32. SSR Iwona Gałek (2016r.)
 33. SSR Iwona Gałek (2017r.)
 34. SSR Iwona Gałek (2018r.)
 35. SSR Małgorzata Goździejewska (2016r.)
 36. SSR Małgorzata Goździejewska (2017r.)
 37. SSR Małgorzata Goździejewska (2018r.)
 38. SSR Urszula Grabowska-Brożek (2016r.)
 39. SSR Urszula Grabowska-Brożek (2017r.)
 40. SSR Urszula Grabowska-Brożek (2018r.)
 41. SSR Arkadiusz Guza (2016r.)
 42. SSR Arkadiusz Guza (2017r.)
 43. SSR Arkadiusz Guza (2018r.)
 44. SSR Ewa Gwiazdowska (2016r.)
 45. SSR Ewa Gwiazdowska (2017r.)
 46. SSR Ewa Gwiazdowska (2018r.)
 47. SSR Edyta Gzik (2016r.)
 48. SSR Edyta Gzik (2017r.)
 49. SSR Edyta Gzik (2018r.)
 50. SSR Paweł Gzik (2016r.)
 51. SSR Paweł Gzik (2017r.)
 52. SSR Wojciech Karwat (2016r.)
 53. SSR Wojciech Karwat (2017r.)
 54. SSR Wojciech Karwat (2018r.)
 55. SSR Cezary Klonowski (2018r.)
 56. SSR Małgorzata Koperek-Kusiak (2016r.)
 57. SSR Małgorzata Koperek-Kusiak (2017r.)
 58. SSR Małgorzata Koperek-Kusiak (2018r.)
 59. SSR Piotr Korczyński (2016r.)
 60. SSR Piotr Korczyński (2017r.)
 61. SSR Piotr Korczyński (2018r.)
 62. Referendarz sądowy Blanka Kotwicka (2017r.)
 63. Starszy referendarz sądowy Blanka Kotwicka (2018r.)
 64. Starszy referendarz sądowy Anna Kowalska- Matusiak (2017r.)
 65. Starszy referendarz sądowy Anna Kowalska- Matusiak (2018r.)
 66. SSR Anna Kowalska-Matusiak (2016r.)
 67. SSR Grzegorz Kozłowski (2016r.)
 68. SSR Grzegorz Kozłowski (2017r.)
 69. SSR Grzegorz Kozłowski (2018r.)
 70. SSR Renata Król (2016r.)
 71. SSR Małgorzata Kucharska (2016r.)
 72. SSR Małgorzata Kucharska (2017r.)
 73. SSR Małgorzata Kucharska (2018r.)
 74. SSR Iwona Kwaśniewska (2016r.)
 75. SSR Iwona Kwaśniewska (2017r.)
 76. SSR Iwona Kwaśniewska (2018r.)
 77. SSR Paweł Lechowicz (2016r.)
 78. SSR Paweł Lechowicz (2017r.)
 79. SSR Paweł Lechowicz (2018r.)
 80. SSR Łukasz Lechowski (2016r.)
 81. SSR Łukasz Lechowski (2017r.)
 82. SSR Łukasz Lechowski (2018r.)
 83. SSR Wojciech Lisowski (2016r.)
 84. SSR Wojciech Lisowski (2017r.)
 85. SSR Wojciech Lisowski (2018r.)
 86. SSR Wioletta Łepecka (2016r.)
 87. SSR Wioletta Łepecka (2017r.)
 88. SSR Wioletta Łepecka (2018r.)
 89. SSR Paweł Łyś (2016r.)
 90. SSR Paweł Łyś (2017r.)
 91. SSR Paweł Łyś (2018r.)
 92. SSR Paweł Mąka (2016r.)
 93. SSR Paweł Mąka (2017r.)
 94. SSR Paweł Mąka (2018r.)
 95. SSR Anna Michalczyk (2016r.)
 96. Referendarz sądowy Anna Michalczyk (2017r.)
 97. Referendarz sądowy Anna Michalczyk (2018r.)
 98. SSR Beata Michalska (2016r.)
 99. SSR Beata Michalska (2017r.)
 100. SSR Beata Michalska (2018r.)
 101. SSR Marek Miłosz (2016r.)
 102. SSR Marek Miłosz (2017r.)
 103. SSR Marek Miłosz (2018r.)
 104. SSR Katarzyna Mizera (2016r.)
 105. SSR Katarzyna Mizera (2017r.)
 106. SSR Katarzyna Mizera (2018r.)
 107. SSR Iwona Molga (2018r.)
 108. SSR Aneta Niesłuchowska-Paluch (2016r.)
 109. SSR Aneta Niesłuchowska-Paluch (2017r.)
 110. SSR Aneta Niesłuchowska-Paluch (2018r.)
 111. SSR Joanna Niewiadoma-Wysmolińska (2016r.)
 112. SSR Joanna Niewiadoma-Wysmolińska (2017r.)
 113. SSR Joanna Niewiadoma-Wysmolińska (2018r.)
 114. SSR Anna Ofat (2018r.)
 115. SSR Anna Ofat- Tomczak (2017r.)
 116. SSR Anna Ofat-Tomczak (2016r.)
 117. SSR Aneta Oleksów-Fularska (2016r.)
 118. SSR Anna Oleksów-Fularska (2017r.)
 119. SSR Anna Oleksów-Fularska (2018r.)
 120. SSR Paweł Oziębło (2016r.)
 121. SSR Paweł Oziębło (2017r.)
 122. Referendarz sądowy Jakub Ożarowski (2017r.)
 123. Referendarz sądowy Jakub Ożarowski (2018r.)
 124. Referendarz sądowy Milena Pietrasiewicz (2019r.) - (w zw. z mianowaniem)
 125. SSR Monika Podgórska (2016r.)
 126. SSR Monika Podgórska (2017r.)
 127. SSR Monika Podgórska (2018r.)
 128. Referendarz sądowy Daniel Pyrka (2017r.)
 129. Referendarz sądowy Daniel Pyrka (2018r.)
 130. Starszy referendarz sądowy Teresa Ratuszyńska (2016r.)
 131. Starszy referendarz sądowy Teresa Ratuszyńska (2017r.)
 132. Starszy referendarz sądowy Teresa Ratuszyńska (2018r.)
 133. SSR Karolina Romaniuk (2016r.)
 134. SSR Karolina Romaniuk (2017r.)
 135. SSR Karolina Romaniuk (2018r.)
 136. SSR Aneta Rowińska-Zawada (2016r.)
 137. SSR Aneta Rowińska-Zawada (2017r.)
 138. SSR Aneta Rowińska-Zawada (2018r.)
 139. SSR Katarzyna Siczek (2016r.)
 140. SSR Katarzyna Siczek (2017r.)
 141. SSR Katarzyna Siczek (2018r.)
 142. SSR Rafał Socha (2016r.)
 143. SSR Rafał Socha (2017r.)
 144. Referendarz Gabriela Sochaj (2016r.)
 145. Asesor Gabriela Sochaj (2016r.) - (w związku z objeciem stanowiska)
 146. Referendarz Gabriela Sochaj (2016r.) - (w związku z rozwiązaniem stosunku pracy)
 147. Asesor sądowy Gabriela Sochaj (2017r.)
 148. Asesor sądowy Gabriela Sochaj (2018r.)
 149. Referendarz Justyna Stachurka (2016r.)
 150. Referendarz Justyna Stachurka (2016r.) - (w związku z rozwiązaniem stosunku pracy)
 151. SSR Małgorzata Strzelec-Grabkowska (2016r.)
 152. SSR Małgorzata Strzelec-Grabkowska (2017r.)
 153. SSR Małgorzata Strzelec-Grabkowska (2018r.)
 154. SSR Dorota Suchecka-Jasińska (2016r.)
 155. SSR Dorota Suchecka-Jasińska (2017r.)
 156. SSR Dorota Suchecka-Jasińska (2018r.)
 157. SSR Dorota Tarka (2016r.)
 158. SSR Dorota Tarka (2017r.)
 159. SSR Dorota Tarka (2018r.)
 160. SSR Dariusz Wieński (2016r.)
 161. SSR Dariusz Wieński (2017r.)
 162. SSR Dariusz Wieński (2018r.)
 163. SSR Iwona Wiraszka (2016r.)
 164. SSR Iwona Wiraszka (2017r.)
 165. SSR Iwona Wiraszka (2018r.)
 166. SSR Daniel Woś (2016r.)
 167. SSR Daniel Woś (2017r.)
 168. SSR Daniel Woś (2018r.)
 169. Referendarz Dorota Wysmolińska (2016r.)
 170. Referendarz sądowy Dorota Wysmolińska (2017r.)
 171. Referendarz sądowy Dorota Wysmolińska (2018r.)
 172. SSR Grzegorz Wysmoliński (2016r.)
 173. SSR Grzegorz Wysmoliński (2017r.)
 174. SSR Grzegorz Wysmoliński (2018r.)
 175. SSR Anna Zagroda (2016r.)
 176. SSR Anna Zagroda (2017r.)
 177. SSR Anna Zagroda (2018r.)
 178. SSR Grzegorz Zając (2016r.)
 179. SSR Grzegorz Zając (2017r.)
 180. SSR Grzegorz Zając (2018r.)
 181. SSR Wiesław Zalewski (2016r.)
 182. SSR Wiesław Zalewski (2017r.)
 183. SSR Wiesław Zalewski (2018r.)
 184. SSR Beata Zielińska (2016r.)
 185. SSR Beata Zielińska (2017r.)
 186. SSR Beata Zielińska (2018r.)