Zamówienia publiczne strona BIP

Wpis archiwalny

Dostawa urządzeń wielofunkcyjnych na rzecz sądów powszechnych z obszaru apelacji lubelskiej

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Załączniki

 1. Załącznik Nr 1a - Sczegółowy opis przedmiotu zamówienia
 2. Załącznik Nr 1b - Sczegółowy opis przedmiotu zamówienia
 3. Załącznik Nr 1c - Sczegółowy opis przedmiotu zamówienia
 4. Załącznik Nr 2a - Wykaz Odbiorców i Płatników
 5. Załącznik Nr 2b - Wykaz Odbiorców i Płatników
 6. Załącznik Nr 2c - Wykaz Odbiorców i Płatników
 7. Załącznik Nr 3 - Wzór umowy
 8. Załącznik Nr 4 Standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ)
 9. Załącznik Nr 5 - Wzór formularza o nazwie Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej
 10. Załącznik Nr 6a - Wzór Formularza oferty
 11. Załącznik Nr 6b - Wzór Formularza oferty
 12. Załącznik Nr 6c - Wzór Formularza oferty
 13. Załącznik Nr 7a - Formularz porównanwczy
 14. Załącznik Nr 7b - Formularz porównanwczy
 15. Załącznik Nr 7c - Formularz porównanwczy
 16. Załącznik Nr 8 - Wzór wykazu dostaw

 

Wyjaśnienie i modyfikacja treści SIWZ (29.06.2018)

SIWZ po zmianie (29.06.2018)

Wyjaśnienie treści SIWZ (10.07.2018)

 

Wyjaśnienie i modyfikacja treści SIWZ (19.07.2018)

SIWZ po zmianie (19.07.2018)

 

Informacja z otwracia ofert - część I (31.07.2018)

Informacja z otwracia ofert - część II (31.07.2018)

Informacja z otwracia ofert - część III (31.07.2018)

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty część I (20.08.2018)

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty część II (20.08.2018)

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty część III (21.08.2018)

Data publikacji: 22.06.2018
Pokaż metrykę
Podmiot odpowiedzialny: Sąd Apelacyjny w Lublinie
Wytworzył: Specjalista ds. zamówień publicznych - Patrycja Parczewska
Wprowadził: Piotr Sawa
Dokument z dnia: 21-08-2018
Publikacja w dniu: 21-08-2018
Powód zmiany: Aktualizacja treści komunikatu
Podmiot odpowiedzialny: Sąd Apelacyjny w Lublinie
Wytworzył: Specjalista ds. zamówień publicznych - Patrycja Parczewska
Wprowadził: Piotr Sawa
Dokument z dnia: 20-08-2018
Publikacja w dniu: 20-08-2018
Powód zmiany: Aktualizacja treści komunikatu
Podmiot odpowiedzialny: Sąd Apelacyjny w Lublinie
Wytworzył: Specjalista ds. zamówień publicznych - Patrycja Parczewska
Wprowadził: Agnieszka Duklewska
Dokument z dnia: 31-07-2018
Publikacja w dniu: 31-07-2018
Powód zmiany: Aktualizacja treści komunikatu
Podmiot odpowiedzialny: Sąd Apelacyjny w Lublinie
Wytworzył: Specjalista ds. zamówień publicznych - Patrycja Parczewska
Wprowadził: Piotr Sawa
Dokument z dnia: 19-07-2018
Publikacja w dniu: 19-07-2018
Powód zmiany: Aktualizacja treści komunikatu
Podmiot odpowiedzialny: Sąd Apelacyjny w Lublinie
Wytworzył: Specjalista ds. zamówień publicznych - Patrycja Parczewska
Wprowadził: Agnieszka Duklewska
Dokument z dnia: 19-07-2018
Publikacja w dniu: 19-07-2018
Powód zmiany: Aktualizacja treści komunikatu
Podmiot odpowiedzialny: Sąd Apelacyjny w Lublinie
Wytworzył: Specjalista ds. zamówień publicznych - Patrycja Parczewska
Wprowadził: Agnieszka Duklewska
Dokument z dnia: 10-07-2018
Publikacja w dniu: 10-07-2018
Powód zmiany: Aktualizacja treści komunikatu
Podmiot odpowiedzialny: Sąd Apelacyjny w Lublinie
Wytworzył: Specjalista ds. zamówień publicznych - Patrycja Parczewska
Wprowadził: Piotr Sawa
Dokument z dnia: 29-06-2018
Publikacja w dniu: 29-06-2018
Powód zmiany: Aktualizacja treści komunikatu
Podmiot odpowiedzialny: Sąd Apelacyjny w Lublinie
Wytworzył: Specjalista ds. zamówień publicznych - Patrycja Parczewska
Wprowadził: Agnieszka Duklewska
Dokument z dnia: 29-06-2018
Publikacja w dniu: 29-06-2018
Powód zmiany: Aktualizacja treści komunikatu
Podmiot odpowiedzialny: Sąd Apelacyjny w Lublinie
Wytworzył: Specjalista ds. zamówień publicznych - Patrycja Parczewska
Wprowadził: Piotr Sawa
Dokument z dnia: 25-06-2018
Publikacja w dniu: 25-06-2018
Powód zmiany: Aktualizacja treści komunikatu
Podmiot odpowiedzialny: Sąd Apelacyjny w Lublinie
Wytworzył: Specjalista ds. zamówień publicznych - Patrycja Parczewska
Wprowadził: Agnieszka Duklewska
Dokument z dnia: 22-06-2018
Publikacja w dniu: 22-06-2018
Powód zmiany: Utworzenie komunikatu