Zamówienia publiczne strona BIP

Wpis archiwalny

Dostawa komputerów przenośnych i tabletów na rzecz sądów powszechnych z obszaru apelacji lubelskiej.

Treść ogłosznia

 1. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia.
 2. Załącznik Nr 1a - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – część I (Załącznik Nr 1 do umowy),
 3. Załącznik Nr 1b - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – część II (Załącznik Nr 1 do umowy),
 4. Załącznik Nr 1c - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – część III (Załącznik Nr 1 do umowy),
 5. Załącznik Nr 2a - Wykaz Odbiorców i Płatników – część I (Załącznik Nr 3 do umowy),
 6. Załącznik Nr 2b - Wykaz Odbiorców i Płatników – część II (Załącznik Nr 3 do umowy),
 7. Załącznik Nr 2c - Wykaz Odbiorców i Płatników – część III (Załącznik Nr 3 do umowy),
 8. Załącznik Nr 3 - Wzór umowy,
 9. Załącznik Nr 4 - JEDZ – plik XML,
 10. Załącznik Nr 5 - Wzór Formularza o nazwie „Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej lub o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz. U.z 2018 r., poz. 798 z późn. zm.),
 11. Załącznik Nr 6a - Wzór Formularza oferty – część I (Załącznik Nr 2 do umowy),
 12. Załącznik Nr 6b - Wzór Formularza oferty – część II (Załącznik Nr 2 do umowy),
 13. Załącznik Nr 6c - Wzór Formularza oferty – część III (Załącznik Nr 2 do umowy),
 14. Załącznik Nr 7a - Wzór formularza porównawczego – część I
 15. Załącznik Nr 7b - Wzór formularza porównawczego – część II
 16. Załącznik Nr 7c - Wzór formularza porównawczego – część III
 17. Załącznik Nr 8 - Wzór Wykazu dostaw

 

Wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (08.06.2018) 

 

Ogłoszenie o zmianie ogłosznia (29.06.2018)

Wyjaśnienie i modyfikacja treści SIWZ (29.06.2018)

SIWZ po zmianie (29.06.2018)

Załącznik Nr 1b - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – część II po zmianie (29.06.2018)

Załącznik Nr 7b - Wzór formularza porównawczego – część II po zmianie (29.06.2018)

Wyjaśnienie i modyfikacja treści SIWZ (12.07.2018)

 

Informacja z otwarcia ofert - część I (18.07.2018)

Informacja z otwarcia ofert - część II (18.07.2018)

Informacja z otwarcia ofert - część III (18.07.2018)

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - część III (01.08.2018)

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - część I (08.08.2018)

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - część II (08.08.2018)

Data publikacji: 06.06.2018
Pokaż metrykę
Podmiot odpowiedzialny: Sąd Apelacyjny w Lublinie
Wytworzył: Specjalista ds. zamówień publicznych - Patrycja Parczewska
Wprowadził: Agnieszka Duklewska
Dokument z dnia: 08-08-2018
Publikacja w dniu: 08-08-2018
Powód zmiany: Aktualizacja treści komunikatu
Podmiot odpowiedzialny: Sąd Apelacyjny w Lublinie
Wytworzył: Specjalista ds. zamówień publicznych - Patrycja Parczewska
Wprowadził: Agnieszka Duklewska
Dokument z dnia: 08-08-2018
Publikacja w dniu: 08-08-2018
Powód zmiany: Aktualizacja treści komunikatu
Podmiot odpowiedzialny: Sąd Apelacyjny w Lublinie
Wytworzył: Specjalista ds. zamówień publicznych - Patrycja Parczewska
Wprowadził: Agnieszka Duklewska
Dokument z dnia: 01-08-2018
Publikacja w dniu: 01-08-2018
Powód zmiany: Aktualizacja treści komunikatu
Podmiot odpowiedzialny: Sąd Apelacyjny w Lublinie
Wytworzył: Specjalista ds. zamówień publicznych - Patrycja Parczewska
Wprowadził: Piotr Sawa
Dokument z dnia: 18-07-2018
Publikacja w dniu: 18-07-2018
Powód zmiany: Aktualizacja treści komunikatu
Podmiot odpowiedzialny: Sąd Apelacyjny w Lublinie
Wytworzył: Specjalista ds. zamówień publicznych - Patrycja Parczewska
Wprowadził: Piotr Sawa
Dokument z dnia: 16-07-2018
Publikacja w dniu: 16-07-2018
Powód zmiany: Aktualizacja treści komunikatu
Podmiot odpowiedzialny: Sąd Apelacyjny w Lublinie
Wytworzył: Specjalista ds. zamówień publicznych - Patrycja Parczewska
Wprowadził: Agnieszka Duklewska
Dokument z dnia: 13-07-2018
Publikacja w dniu: 13-07-2018
Powód zmiany: Aktualizacja treści komunikatu
Podmiot odpowiedzialny: Sąd Apelacyjny w Lublinie
Wytworzył: Specjalista ds. zamówień publicznych - Patrycja Parczewska
Wprowadził: Piotr Sawa
Dokument z dnia: 12-07-2018
Publikacja w dniu: 12-07-2018
Powód zmiany: Aktualizacja treści komunikatu
Podmiot odpowiedzialny: Sąd Apelacyjny w Lublinie
Wytworzył: Specjalista ds. zamówień publicznych - Patrycja Parczewska
Wprowadził: Agnieszka Duklewska
Dokument z dnia: 08-06-2018
Publikacja w dniu: 08-06-2018
Powód zmiany: Aktualizacja treści komunikatu
Podmiot odpowiedzialny: Sąd Apelacyjny w Lublinie
Wytworzył: Specjalista ds. zamówień publicznych - Patrycja Parczewska
Wprowadził: Piotr Sawa
Dokument z dnia: 06-06-2018
Publikacja w dniu: 06-06-2018
Powód zmiany: Utworzenie komunikatu