Zamówienia publiczne strona BIP

Wpis archiwalny

Robota budowlana polegająca na wykonaniu dokumentacji projektowej instalacji klimatyzacji i zrealizowanie robót na podstawie ww. dokumentacji

Treść ogłoszenia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

 

Załączniki

  1. Załącznik Nr 1A - Program funkcjonalno-użytkowy dla zadania inwestycyjnego pod nazwą ”Wykonanie instalacji klimatyzacji w budynku Sądu Rejonowego w Radzyniu Podlaskim przy ul. Stefana Kardynała Wyszyńskiego 5”
  2. Załącznik Nr 1B - Program funkcjonalno-użytkowy dla zadania inwestycyjnego pod nazwą” Wykonanie instalacji klimatyzacji w budynku Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku przy ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 18”
  3. Załącznik Nr 2A- Wzór Formularza oferty na ”Wykonanie instalacji klimatyzacji w budynku Sądu Rejonowego w Radzyniu Podlaskim przy ul. Stefana Kardynała Wyszyńskiego 5”,
  4. Załącznik Nr 2B - Wzór Formularza oferty na ”Wykonanie instalacji klimatyzacji w budynku Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku przy ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 18”
  5. Załącznik Nr 3A - Wzór Formularza o nazwie „Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw wykluczenia – dla Części I”
  6. Załącznik Nr 3B - Wzór Formularza o nazwie „Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw wykluczenia – dla Części II”
  7. Załącznik Nr 4 - Wzór umowy
  8. Załącznik Nr 5 - Wzór Formularza o nazwie „Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej lub o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej”

 

Rzuty do załącznika 1A

Rzuty do załącznika 1B

Rzuty do załącznika 1B

 

Wyjaśnienie treści Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (20.03.2018)

Wyjaśnienie treści Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (27.03.2018)

 

Informacja z otwarcia ofert (03.04.2018)

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania części I (03.04.2018)

 

Informacja o wyborze najkorzystniejsze oferty część II (13.04.2018)

Data publikacji: 16.03.2018
Pokaż metrykę
Podmiot odpowiedzialny: Sąd Apelacyjny w Lublinie
Wytworzył: Specjalista ds. zamówień publicznych - Patrycja Parczewska
Wprowadził: Agnieszka Duklewska
Dokument z dnia: 13-04-2018
Publikacja w dniu: 13-04-2018
Powód zmiany: Aktualizacja treści komunikatu
Podmiot odpowiedzialny: Sąd Apelacyjny w Lublinie
Wytworzył: Specjalista ds. zamówień publicznych - Patrycja Parczewska
Wprowadził: Agnieszka Duklewska
Dokument z dnia: 03-04-2018
Publikacja w dniu: 03-04-2018
Powód zmiany: Aktualizacja treści komunikatu
Podmiot odpowiedzialny: Sąd Apelacyjny w Lublinie
Wytworzył: Specjalista ds. zamówień publicznych - Patrycja Parczewska
Wprowadził: Agnieszka Duklewska
Dokument z dnia: 03-04-2018
Publikacja w dniu: 03-04-2018
Powód zmiany: Aktualizacja treści komunikatu
Podmiot odpowiedzialny: Sąd Apelacyjny w Lublinie
Wytworzył: Specjalista ds. zamówień publicznych - Patrycja Parczewska
Wprowadził: Agnieszka Duklewska
Dokument z dnia: 27-03-2018
Publikacja w dniu: 27-03-2018
Powód zmiany: Aktualizacja treści komunikatu
Podmiot odpowiedzialny: Sąd Apelacyjny w Lublinie
Wytworzył: Specjalista ds. zamówień publicznych - Patrycja Parczewska
Wprowadził: Agnieszka Duklewska
Dokument z dnia: 16-03-2018
Publikacja w dniu: 16-03-2018
Powód zmiany: Utworzenie komunikatu