Zamówienia publiczne strona BIP

Wpis archiwalny

Dostawa skanerów i przełączników sieciowych na rzecz sądów powszechnych z obszaru apelacji lubelskiej

Treść ogłoszenia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

 

Załączniki

 1. Załącznik Nr 1a - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – część I (Załącznik Nr 1 do umowy)
 2. Załącznik Nr 1b - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – część II (Załącznik Nr 1 do umowy)
 3. Załącznik Nr 2 - Wykaz jednostek (Załącznik Nr 2 do umowy)
 4. Załącznik Nr 3a - Wykaz lokalizacji dostaw – część I (Załącznik Nr 3 do umowy)
 5. Załącznik Nr 3b - Wykaz lokalizacji dostaw – część II (Załącznik Nr 3 do umowy)
 6. Załącznik Nr 4 - Wzór umowy
 7. Załącznik Nr 5 - Wzór Formularza o nazwie „Jednolity europejski dokument zamówienia (JEDZ)
 8. Załącznik Nr 6a - Wzór Formularza oferty – część I (Załącznik Nr 6 do umowy)
 9. Załącznik Nr 6b - Wzór Formularza oferty – część II (Załącznik Nr 6 do umowy)
 10. Załącznik Nr 7 - Wzór Formularza o nazwie „Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej lub o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 229 z późn. zm.)
 11. Załącznik Nr 8a - Wzór formularza cenowego – część I (Załącznik Nr 7 do umowy)
 12. Załącznik Nr 8b - Wzór formularza cenowego – część II (Załącznik Nr 7 do umowy)

 

Wyjaśnienie i modyfikacja treści SIWZ (17.08.2017)

Załacznik Nr 1a - Szczegółowy opis przedmiotu zamowienia na dostawę skanerów - po zmianie (17.08.2017)

 

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania część I - Skanery (18.09.2017)

Informacja z otwarcia ofert część II - przełączniki sieciowe (18.09.2017)

 

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania część II - przełączniki sieciowe (19.09.2017)

Informacja z otwarcia ofert część I - skanery (19.09.2017)

 

 

 

Data publikacji: 08.08.2017
Pokaż metrykę
Podmiot odpowiedzialny: Sąd Apelacyjny w Lublinie
Wytworzył: Specjalista ds. zamówień publicznych - Patrycja Parczewska
Wprowadził: Agnieszka Duklewska
Dokument z dnia: 18-09-2017
Publikacja w dniu: 18-09-2017
Powód zmiany: Aktualizacja treści komunikatu
Podmiot odpowiedzialny: Sąd Apelacyjny w Lublinie
Wytworzył: Specjalista ds. zamówień publicznych - Patrycja Parczewska
Wprowadził: Piotr Sawa
Dokument z dnia: 17-08-2017
Publikacja w dniu: 17-08-2017
Powód zmiany: Aktualizacja treści komunikatu
Podmiot odpowiedzialny: Sąd Apelacyjny w Lublinie
Wytworzył: Specjalista ds. zamówień publicznych - Patrycja Parczewska
Wprowadził: Piotr Sawa
Dokument z dnia: 08-08-2017
Publikacja w dniu: 08-08-2017
Powód zmiany: Utworzenie komunikatu