Sąd Rejonowy w Puławach

Na oryginale każdego z niżej publikowanych oświadczeń znajduje się własnoręczny podpis osoby składającej oświadczenie.

 1. SSR Maciej Babiarz (2016r.)
 2. SSR Maciej Babiarz (2017r.)
 3. SSR Maciej Babiarz (2018r.)
 4. SSR Marcin Bąbaś (2018r.)
 5. Referendarz sądowy Marcin Bąbaś (2019r.) - (w zw. z mianowaniem)
 6. SSR Joanna Chimosz (2016r.)
 7. SSR Joanna Chimosz (2017r.)
 8. SSR Joanna Chimosz (2018r.)
 9. SSR Teresa Czajewska (2016r.)
 10. SSR Teresa Czajewska (2017r.)
 11. SSR Teresa Czajewska (2018r.)
 12. SSR Aneta Gajewska (2016r.)
 13. SSR Aneta Gajewska (2017r.)
 14. SSR Aneta Gajewska (2018r.)
 15. SSR Magdalena Gałkowska (2016r.)
 16. SSR Magdalena Gałkowska (2017r.)
 17. SSR Magdalena Gałkowska (2018r.)
 18. SSR Bartosz Kamieniak (2016r.)
 19. SSR Bartosz Kamieniak (2017r.)
 20. Referendarz sądowy Beata Kondraszuk (2019r.) - w związku z mianowaniem
 21. SSR Michał Krasowski (2016r.)
 22. SSR Michał Krasowski (2017r.)
 23. SSR Michał Krasowski (2018r.)
 24. Referendarz Katarzyna Kuroś (2016r.)
 25. Referendarz sądowy Katarzyna Kuroś (2017r.)
 26. Referendarz sądowy Katarzyna Kuroś (2018r.) - (w związku z rozwiązaniem stosunku pracy)
 27. SSR Aneta Milczek (2016r.)
 28. SSR Aneta Milczek (2017r.)
 29. SSR Aneta Milczek (2018r.)
 30. SSR Piotr Mogielnicki (2016r.)
 31. SSR Piotr Mogielnicki (2017r.)
 32. SSR Piotr Mogielnicki (2018r.)
 33. SSR Małgorzata Skoczewska (2016r.)
 34. SSR Małgorzata Skoczewska (2016r.)
 35. SSR Bożena Skomra (2016r.)
 36. SSR Bożena Skomra (2017r.)
 37. SSR Bożena Skomra (2018r.)
 38. SSR Bożena Skomra (2019r.) - w zw. z przejściem w stan spoczynku
 39. SSR Ewa Spich-Jakubanis (2016r.)
 40. SSR Ewa Spich-Jakubanis (2017r.)
 41. SSR Ewa Spich-Jakubanis (2018r.)
 42. Starszy referendarz sądowy Elwira Stachoń (2016r.)
 43. Starszy referendarz sądowy Elwira Stachoń (2017r.)
 44. Starszy referendarz sądowy Elwira Stachoń (2018r.)
 45. SSR Marek Stachoń (2016r.)
 46. SSR Marek Stachoń (2017r.)
 47. SSR Marek Stachoń (2018r.)
 48. SSR Marek Stochmalski (2016r.)
 49. SSR Marek Stochmalski (2017r.)
 50. SSR Marek Stochmalski (2018r.)
 51. SSR Marek Szociński-Klein (2016r.)
 52. SSR Marek Szociński-Klein (2017r.)
 53. SSR Marek Szociński-Klein (2018r.)
 54. Referendarz Dorota Szopa-Buczek (2016r.)
 55. Referendarz sądowy Dorota Szopa-Buczek (2017r.)
 56. Referendarz sądowy Dorota Szopa-Buczek (2018r.)
 57. Referendarz Tomasz Włodek (2016r.)
 58. Referendarz sądowy Tomasz Włodek (2017r.)
 59. Referendarz sądowy Tomasz Włodek (2018r.)
 60. Asesor Elżbieta Wojciechowska (2016r.) - (w zwiazku z objęciem stanowiska)
 61. Asesor sądowy Elżbieta Wojciechowska (2017r.)
 62. Asesor sądowy Elżbieta Wojciechowska (2018r.)
 63. SSR Teresa Wojtoń (2016r.)
 64. SSR Teresa Wojtoń (2017r.)
 65. SSR Teresa Wojtoń (2018r.)
 66. SSR Danuta Wolska (2016r.)
 67. SSR Danuta Wolska (2017r.)
 68. SSR Danuta Wolska (2018r.)
 69. SSR Danuta Wolska (2019r.) - w zw. z przejściem w stan spoczynku