Sąd Okręgowy w Lublinie

Na oryginale każdego z niżej publikowanych oświadczeń znajduje się własnoręczny podpis osoby składającej oświadczenie.

 1. SSO Dariusz Abramowicz (2016r.)
 2. SSO Dariusz Abramowicz (2017r.)
 3. SSO Dariusz Abramowicz (2018r.)
 4. SSO Artur Achrymowicz (2016r.)
 5. SSO Artur Achrymowicz (2017r.)
 6. SSO Artur Achrymowicz (2018r.)
 7. SSO Ewa Bazelan (2016r.)
 8. SSO Edyta Birut (2018r.)
 9. SSO Jarosław Błaziak (2018r.)
 10. SSO Beata Błotnik (2016r.)
 11. SSO Beata Błotnik (2017r.)
 12. SSO Beata Błotnik (2018r.)
 13. SSO Ewa Bogusz-Patyra (2016r.)
 14. SSO Ewa Bogusz-Patyra (2017r.)
 15. SSO Ewa Bogusz-Patyra (2018r.)
 16. SSO Sławomir Boratyński (2016r.)
 17. SSO Sławomir Boratyński (2017r.)
 18. SSO Sławomir Boratyński (2018r.)
 19. SSO Mirosław Brzozowski (2016r.)
 20. SSO Mirosław Brzozowski (2017r.)
 21. SSO Mirosław Brzozowski (2018r.)
 22. SSO Oliwia Caruk-Niewęgłowska (2018r.)
 23. SSO Jacek Chaciński (2016r.)
 24. SSO Jacek Chaciński (2017r.)
 25. SSO Jacek Chaciński (2018r.)
 26. SSO Jolanta Chojnacka (2016r.) - w związku z przejściem w stan spoczynku
 27. SSO Katarzyna Chojnacka-Rogatko (2016r.)
 28. SSO Katarzyna Chojnacka-Rogatko (2017r.)
 29. SSO Katarzyna Chojnacka-Rogatko (2018r.)
 30. SSO Grażyna Cichosz (2016r.)
 31. SSO Grażyna Cichosz (2016r.)
 32. SSO Anna Cybulska (2016r.)
 33. SSO Anna Cybulska (2017r.)
 34. SSO Anna Cybulska (2018r.)
 35. SSO Piotr Czerski (2016r.)
 36. SSO Piotr Czerski (2017r.)
 37. SSO Piotr Czerski (2018r.)
 38. SSO Adam Czerwiński (2016r.)
 39. SSO Adam Czerwiński (2017r.)
 40. SSO Adam Czerwiński (2018r.)
 41. SSO Danuta Dadej-Więsyk (2016r.)
 42. SSO Danuta Dadej-Więsyk (2017r.)
 43. SSO Danuta Dadej-Więsyk (2018r.)
 44. SSO Adam Daniel (2016r.)
 45. SSO Adam Daniel (2017r.)
 46. SSO Adam Daniel (2018r.)
 47. SSO Elżbieta Daniluk (2016r.)
 48. SSO Elżbieta Daniluk (2017r.)
 49. SSO Elżbieta Daniluk (2018r.)
 50. SSO Jerzy Daniluk (2016r.)
 51. SSO Jarosław Dąbrowski (2016r.)
 52. SSO Jarosław Dąbrowski (2017r.)
 53. SSO Jarosław Dąbrowski (2018r.)
 54. SSO Luiza Dąbska (2016r.)
 55. SSO Luiza Dąbska (2017r.)
 56. SSO Luiza Dąbska (2018r.)
 57. SSO Dorota Dobrzańska (2016r.)
 58. SSO Dorota Dobrzańska (2017r.)
 59. SSO Dorota Dobrzańska (2018r.)
 60. SSO Anna Folwarczna (2016r.)
 61. SSO Anna Folwarczna (2016r.)
 62. SSO Anna Frączkiewicz (2016r.)
 63. SSO Anna Frączkiewicz (2017r.)
 64. SSO Anna Frączkiewicz (2018r.)
 65. SSO Beata Garczyńska (2016r.)
 66. SSO Beata Garczyńska (2017r.)
 67. SSO Beata Garczyńska (2018r.)
 68. SSO Anna Golec (2016r.)
 69. SSO Anna Golec (2017r.)
 70. SSO Anna Golec (2018r.)
 71. SSO Beata Gontarz (2016r.)
 72. SSO Beata Gontarz (2017r.)
 73. SSO Beata Gontarz (2018r.)
 74. SSO Ewa Górska-Wójcik (2016r.)
 75. SSO Ewa Górska-Wójcik (2017r.)
 76. SSO Ewa Górska-Wójcik (2018r.)
 77. SSO Przemysław Grochowski (2016r.)
 78. SSO Przemysław Grochowski (2017r.)
 79. SSO Przemysław Grochowski (2018r.)
 80. SSO Przemysław Grochowski (2020r.) - ( w zw. z przejściem w stan spoczynku)
 81. SSO Anna Grodzicka (2018r.)
 82. SSO Ewa Gulska (2016r.)
 83. SSO Ewa Gulska (2017r.)
 84. SSO Ewa Gulska (2018r.)
 85. SSO Zofia Homa (2016r.)
 86. SSO Zofia Homa (2017r.)
 87. SSO Zofia Homa (2018r.)
 88. SSO Dariusz Iskra (2016r.)
 89. SSO Dariusz Iskra (2017r.)
 90. SSO Dariusz Iskra (2018r.)
 91. SSO Elżbieta Jakubiec (2016r.)
 92. SSO Elżbieta Jakubiec (2017r.)
 93. SSO Elżbieta Jakubiec (2018r.)
 94. SSO Piotr Jakubiec (2016r.)
 95. SSO Piotr Jakubiec (2017r.)
 96. SSO Piotr Jakubiec (2018r.)
 97. SSO Dorota Janicka (2016r.)
 98. SSO Dorota Janicka (2017r.)
 99. SSO Dorota Janicka (2018r.)
 100. SSO Jacek Janiszek (2016r.)
 101. SSO Jacek Janiszek (2017r.)
 102. SSO Jacek Janiszek (2018r.)
 103. SSO Mariusz Jaroszyński (2016r.)
 104. SSO Mariusz Jaroszyński (2017r.)
 105. SSO Mariusz Jaroszyński (2018r.)
 106. SSO Iwona Jawor-Piszcz (2016r.)
 107. SSO Iwona Jawor-Piszcz (2017r.)
 108. SSO Iwona Jawor-Piszcz (2018r.)
 109. SSO Agnieszka Jurkowska-Chocyk (2016r.)
 110. SSO Agnieszka Jurkowska-Chocyk (2017r.)
 111. SSO Agnieszka Jurkowska-Chocyk (2018r.)
 112. SSO Sławomir Kaczor (2016r.)
 113. SSO Sławomir Kaczor (2017r.)
 114. SSO Sławomir Kaczor (2018r.)
 115. SSO Bartosz Kamieniak (2018r.)
 116. SSO Maria Kędzior (2016r.)
 117. SSO Maria Kędzior (2017r.) - w związku z przejściem w stan spoczynku
 118. SSO Maciej Kielasiński (2016r.)
 119. SSO Maciej Kielasiński (2017r.)
 120. SSO Maciej Kielasiński (2018r.)
 121. SSO Andrzej Klimkowski (2016r.)
 122. SSO Andrzej Klimkowski (2017r.)
 123. SSO Andrzej Klimkowski (2018r.)
 124. SSO Barbara Kotowska (2016r.)
 125. SSO Barbara Kotowska (2017r.)
 126. SSO Barbara Kotowska (2017r.) - (w związku z przejściem w stan spoczynku)
 127. SSO Małgorzata Kowalska (2016r.)
 128. SSO Małgorzata Kowalska (2016r.)
 129. SSO Jarosław Kowalski (2016r.)
 130. SSO Jarosław Kowalski (2017r.)
 131. SSO Jarosław Kowalski (2018r.)
 132. SSO Lucyna Krawczyk-Nazar (2018r.)
 133. SSO Greta Książkiewicz (2016r.)
 134. SSO Greta Książkiewicz (2017r.)
 135. SSO Greta Książkiewicz (2018r.)
 136. SSO Zofia Kubalska (2016r.)
 137. SSO Zofia Kubalska (2017r.)
 138. SSO Zofia Kubalska (2018r.)
 139. SSO Magdalena Kurczewska-Śmiech (2016r.)
 140. SSO Magdalena Kurczewska-Śmiech (2017r.)
 141. SSO Magdalena Kurczewska-Śmiech (2018r.)
 142. SSO Tomasz Lebowa (2016r.)
 143. SSO Tomasz Lebowa (2017r.)
 144. SSO Tomasz Lebowa (2018r.)
 145. SSO Grażyna Lipianin (2016r.)
 146. SSO Grażyna Lipianin (2017r.)
 147. SSO Grażyna Lipianin (2018r.)
 148. SSO Piotr Łaguna (2016r.)
 149. SSO Piotr Łaguna (2017r.)
 150. SSO Piotr Łaguna (2018r.)
 151. SSO Ewa Łuchtaj (2016r.)
 152. SSO Ewa Łuchtaj (2017r.)
 153. SSO Ewa Łuchtaj (2018r.)
 154. SSO Ewa Łuchtaj (2019r.) - o.m. w zw. z przejściem w stan spoczynku
 155. SSO Artur Majsak (2016r.)
 156. SSO Artur Majsak (2017r.)
 157. SSO Artur Majsak (2018r.)
 158. SSO Katarzyna Makarzec (2018r.)
 159. SSO Artur Makuch (2016r.)
 160. SSO Artur Makuch (2017r.)
 161. SSO Artur Makuch (2018r.)
 162. SSO Barbara Markowska (2018r.)
 163. SSO Dorota Mazurek (2018r.)
 164. SSO Aneta Michałek (2018r.)
 165. SSO Elżbieta Michałowska-Dec (2016r.)
 166. SSO Elżbieta Michałowska-Dec (2017r.)
 167. SSO Elżbieta Michałowska-Dec (2018r.)
 168. SSO Halina Mika-Goljan (2016r.)
 169. SSO Halina Mika-Goljan (2017r.)
 170. SSO Halina Mika-Goljan (2018r.)
 171. SSO Andrzej Mikołajewski (2016r.)
 172. SSO Andrzej Mikołajewski (2017r.)
 173. SSO Andrzej Mikołajewski (2018r.)
 174. SSO Joanna Misztal Konecka (2018r.) - (w związku zopuszczeniem urzędu na stanowisku sędziego powszechnego (Przejście do SN))
 175. SSO Joanna Misztal-Konecka (2016r.)
 176. SSO Joanna Misztal-Konecka (2017r.)
 177. SSO Dorota Modrzewska-Smyk (2017r.)
 178. SSO Dorota Modrzewska-Smyk (2018r.)
 179. SSO Piotr Morelowski (2016r.)
 180. SSO Piotr Morelowski (2017r.)
 181. SSO Piotr Morelowski (2018r.)
 182. SSO Krzysztof Niezgoda (2017r.)
 183. SSO Krzysztof Niezgoda (2018r.)
 184. SSO Łukasz Obłoza (2017r.)
 185. SSO Łukasz Obłoza (2018r.)
 186. SSO Artur Ozimek (2016r.)
 187. SSO Artur Ozimek (2017r.)
 188. SSO Artur Ozimek (2018r.)
 189. SSO Elżbieta Paczos (2016r.)
 190. SSO Elżbieta Paczos (2017r.)
 191. SSO Elżbieta Paczos (2018r.)
 192. SSO Wiesław Pastuszak (2016r.)
 193. SSO Wiesław Pastuszak (2017r.)
 194. SSO Wiesław Pastuszak (2018r.)
 195. SSO Beata Pieńkowska-Hajrych (2016r.)
 196. SSO Beata Pieńkowska-Hajrych (2017r.)
 197. SSO Beata Pieńkowska-Hajrych (2018r.)
 198. SSO Elżbieta Piotrowska-Kosmala (2016r.)
 199. SSO Elżbieta Piotrowska-Kosmala (2017r.)
 200. SSO Elżbieta Piotrowska-Kosmala (2018r.)
 201. SSO Elżbieta Piotrowska-Kosmala (2018r.)
 202. SSO Anna Podolska-Kojtych (2016r.)
 203. SSO Anna Podolska-Kojtych (2017r.)
 204. SSO Anna Podolska-Kojtych (2018r.)
 205. SSO Jolanta Popik-Ognik (2016r.)
 206. SSO Jolanta Popik-Ognik (2017r.)
 207. SSO Jolanta Popik-Ognik (2018r.)
 208. SSO Eleonora Porębiak-Tymecka (2016r.)
 209. SSO Eleonora Porębiak-Tymecka (2017r.)
 210. SSO Eleonora Porębiak-Tymecka (2018r.)
 211. SSO Marta Postulska-Siwek (2016r.)
 212. SSO Marta Postulska-Siwek (2017r.)
 213. SSO Marta Postulska-Siwek (2018r.)
 214. SSO Joanna Przetocka (2016r.)
 215. SSO Joanna Przetocka (2017r.)
 216. SSO Joanna Przetocka (2018r.)
 217. SSO Katarzyna Pszczoła (2017r.)
 218. SSO Katarzyna Pszczoła (2018r.)
 219. SSO Jerzy Rodzik (2016r.)
 220. SSO Jerzy Rodzik (2017r.)
 221. SSO Jerzy Rodzik (2018r.)
 222. SSO Jerzy Rodzik (2019r.) - w zw. z przejściem w stan spoczynku
 223. SSO Bożenna Rolińska (2016r.)
 224. SSO Bożenna Rolińska (2017r.)
 225. SSO Bożenna Rolińska (2018r.)
 226. SSO Bożenna Rolińska (2018r.) - (w związku z przejściem w stan spoczynku)
 227. SSO Piotr Romański (2016r.)
 228. SSO Piotr Romański (2017r.)
 229. SSO Piotr Romański (2018r.)
 230. SSO Piotr Romański (2020r.) - (w zw. z złożeniem z urzędu)
 231. SSO Andrzej Ryng (2016r.)
 232. SSO Andrzej Ryng (2017r.)
 233. SSO Andrzej Ryng (2018r.)
 234. SSO Anna Samulak (2016r.)
 235. SSO Anna Samulak (2017r.)
 236. SSO Anna Samulak (2018r.)
 237. SSO Marek Siwek (2016r.)
 238. SSO Małgorzata Skoczyńska (2016r.)
 239. SSO Małgorzata Skoczyńska (2017r.)
 240. SSO Małgorzata Skoczyńska (2018r.)
 241. SSO Anna Słoboda (2016r.)
 242. SSO Anna Słoboda (2017r.)
 243. SSO Anna Słoboda (2018r.)
 244. SSO Dorota Stańczyk (2016r.)
 245. SSO Dorota Stańczyk (2017r.)
 246. SSO Dorota Stańczyk (2018r.)
 247. SSO Lucyna Stąsik-Żmudziak (2016r.)
 248. SSO Lucyna Stąsik-Żmudziak (2017r.)
 249. SSO Lucyna Stąsik-Żmudziak (2018r.)
 250. SSO Wiesława Stelmaszczuk-Taracha (2018r.)
 251. SSO Maria Stelska (2016r.)
 252. SSO Maria Stelska (2017r.)
 253. SSO Maria Stelska (2018r.)
 254. SSO Liliana Stępkowska (2016r.)
 255. SSO Liliana Stępkowska (2016r.)
 256. SSO Mirosław Styk (2016r.)
 257. SSO Mirosław Styk (2017r.)
 258. SSO Mirosław Styk (2018r.)
 259. SSO Urszula Szafrańska (2016r.)
 260. SSO Urszula Szafrańska (2017r.)
 261. SSO Urszula Szafrańska (2018r.)
 262. SSO Jadwiga Szumielewicz (2016r.)
 263. SSO Jadwiga Szumielewicz (2017r.)
 264. SSO Jadwiga Szumielewicz (2018r.)
 265. SSO Jolanta Szymanowska (2016r.)
 266. SSO Jolanta Szymanowska (2017r.)
 267. SSO Jolanta Szymanowska (2018r.)
 268. SSO Anna Ścioch-Kozak (2016r.)
 269. SSO Anna Ścioch-Kozak (2017r.)
 270. SSO Anna Ścioch-Kozak (2018r.)
 271. SSO Arkadiusz Śmiech (2016r.)
 272. SSO Arkadiusz Śmiech (2017r.)
 273. SSO Arkadiusz Śmiech (2018r.)
 274. SSO Włodzimierz Śpiewla (2016r.)
 275. SSO Włodzimierz Śpiewla (2017r.)
 276. SSO Włodzimierz Śpiewla (2018r.)
 277. SSO Aneta Świdzińska-Kozieł (2018r.)
 278. SSO Mariusz Tchórzewski (2016r.)
 279. SSO Mariusz Tchórzewski (2017r.)
 280. SSO Mariusz Tchórzewski (2018r.)
 281. SSO Edyta Telenga (2018r.)
 282. SSO Maria Tereszczuk (2016r.)
 283. SSO Maria Tereszczuk (2017r.)
 284. SSO Maria Tereszczuk (2018r.)
 285. SSO Marek Trojniak (2016r.)
 286. SSO Marek Trojniak (2017r.)
 287. SSO Marek Trojniak (2018r.)
 288. SSO Wojciech Turżański (2016r.)
 289. SSO Wojciech Turżański (2017r.)
 290. SSO Wojciech Turżański (2018r.)
 291. SSO Andrzej Wach (2016r.)
 292. SSO Andrzej Wach (2017r.)
 293. SSO Andrzej Wach (2018r.)
 294. SSO Robert Wasiewicz (2018r.)
 295. SSO Jolanta Węs (2016r.)
 296. SSO Jolanta Węs (2017r.)
 297. SSO Jolanta Węs (2018r.)
 298. SSO Jacek Widło (2016r.)
 299. SSO Jacek Widło (2017r.)
 300. SSO Jacek Widło (2018r.) - (o.m. w zw. z przeniesieniem do SN)
 301. SSO Elżbieta Wierzchowska (2016r.)
 302. SSO Elżbieta Wierzchowska (2016r.)
 303. SSO Elżbieta Wierzchowska (2017r.)
 304. SSO Elżbieta Wierzchowska (2018r.)
 305. SSO Dorota Wierzejska (2016r.)
 306. SSO Dorota Wierzejska (2017r.)
 307. SSO Dorota Wierzejska (2018r.)
 308. SSO Agnieszka Wojnarowicz-Posłuszna (2016r.)
 309. SSO Agnieszka Wojnarowicz-Posłuszna (2017r.)
 310. SSO Agnieszka Wojnarowicz-Posłuszna (2018r.)
 311. SSO Krzysztof Wojtaszek (2016r.)
 312. SSO Krzysztof Wojtaszek (2017r.)
 313. SSO Krzysztof Wojtaszek (2018r.)
 314. SSO Monika Wysmulska (2018r.)
 315. SSO Alicja Zych (2016r.)
 316. SSO Alicja Zych (2017r.)
 317. SSO Alicja Zych (2018r.)
 318. SSO Elżbieta Żak (2016r.)
 319. SSO Elżbieta Żak (2017r.)
 320. SSO Elżbieta Żak (2018r.) - (w związku z przejściem w stan spoczynku)
 321. SSO Katarzyna Żmigrodzka (2016r.)
 322. SSO Katarzyna Żmigrodzka (2017r.)
 323. SSO Katarzyna Żmigrodzka (2018r.)
 324. SSO Mariusz Żuławski (2018r.)