Aktualności strona BIP

Wpis archiwalny

Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie

Baza danych (pdf)

 

Informujemy, że Ministerstwo Sprawiedliwości udostępniło stronę internetową dotyczącą przeciwdziałania przemocy w rodzinie, na której zamieszczone są  m.in.  materiały informacyjne, akty prawne, numery telefonów i adresy  placówek świadczących pomoc.
Poniżej baza danych osób nadzorujących lub koordynujących działania poszczególnych służb  wykonujących zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

więcej na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości

 

 1. Ośrodki Pomocy Społecznej - województwo lubelskie
 2. Wykaz organizacji pozarządowych świadczących usługi dla osób i rodzin dotknietych przemocą w rodzinie
 3. Zespoły interdyscyplinarne - baza teleadresowa
 4. Rejestr jednostek specjalistycznego poradnictwa na terenie województwa lubelskiego
 5. Rejestr placówek zapewniających miejsca noclegowe na terenie województwa lubelskiego
 6. Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie - województwo lubelskie
 7. Baza danych osób nadzorujących lub koordynujących działanie służb realizujących zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie na terenie województwa
 8. Domy dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, udzielające pomocy osobom doznającym przemocy w rodzinie
 9. Instytucje udzielające wsparcia osobom doznającym przemocy w rodzinie
 10. Organizacje pozarzadowe udzielające wsparcia osobom doznającym przemocy w rodzinie
 11. Wykaz punktów konsultacyjnych
 12. Ośrodki wsparcia udzielające pomocy osobom doznającym przemocyw rodzinie
 13. Specjalistyczne Ośrodki Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie
 14. Ośrodki interwencji kryzysowej udzielające wsparcia osobom doznającym przemocy w rodzinie
 15. Podmioty realizujące w 2015 roku programy korekcyjno-edukacyjne dla sprawców przemocy.
Data publikacji: 27.02.2015
Pokaż metrykę
Podmiot odpowiedzialny: Sąd Apelacyjny w Lublinie
Wytworzył: Kierownik Oddziału Administracyjnego - Agnieszka Rejmak-Kozak
Wprowadził: Agnieszka Duklewska
Dokument z dnia: 13-07-2018
Publikacja w dniu: 13-07-2018
Powód zmiany: Aktualizacja treści komunikatu
Podmiot odpowiedzialny: Sąd Apelacyjny w Lublinie
Wytworzył: Kierownik Oddziału Administracyjnego - Barbara Kasprzak
Wprowadził: Sławomir Waśkowicz
Dokument z dnia: 12-01-2017
Publikacja w dniu: 12-01-2017
Powód zmiany: Aktualizacja treści komunikatu
Podmiot odpowiedzialny: Sąd Apelacyjny w Lublinie
Wytworzył: Kierownik Oddziału Administracyjnego - Barbara Kasprzak
Wprowadził: Sławomir Waśkowicz
Dokument z dnia: 12-01-2017
Publikacja w dniu: 12-01-2017
Powód zmiany: Aktualizacja treści komunikatu
Podmiot odpowiedzialny: Sąd Apelacyjny w Lublinie
Wytworzył: Kierownik Oddziału Administracyjnego - Barbara Kasprzak
Wprowadził: Sławomir Waśkowicz
Dokument z dnia: 12-11-2015
Publikacja w dniu: 12-11-2015
Powód zmiany: Aktualizacja treści komunikatu
Podmiot odpowiedzialny: Sąd Apelacyjny w Lublinie
Wytworzył: Kierownik Oddziału Administracyjnego - Barbara Kasprzak
Wprowadził: Sławomir Waśkowicz
Dokument z dnia: 06-10-2015
Publikacja w dniu: 06-10-2015
Powód zmiany: Aktualizacja treści komunikatu
Podmiot odpowiedzialny: Sąd Apelacyjny w Lublinie
Wytworzył: Kierownik Oddziału Administracyjnego - Barbara Kasprzak
Wprowadził: Piotr Sawa
Dokument z dnia: 03-03-2015
Publikacja w dniu: 03-03-2015
Powód zmiany: Aktualizacja treści komunikatu
Podmiot odpowiedzialny: Sąd Apelacyjny w Lublinie
Wytworzył: Kierownik Oddziału Administracyjnego - Barbara Kasprzak
Wprowadził: Sławomir Waśkowicz
Dokument z dnia: 27-02-2015
Publikacja w dniu: 27-02-2015
Powód zmiany: Utworzenie komunikatu